DAC 6 – termene de raportare

Termenele de raportare a aranjamentelor transfrontaliere, amânate ca urmare a pandemiei COVID-19 prin Directiva (UE) 2020/876 de modificarea a Directivei (UE) 2011/16, au fost modificate astfel:

  • până la data de 28 februarie 2021 – pentru raportarea informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării, al căror prim pas în demersul de implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018 – 30 iunie 2020. Inițial, termenul de raportare pentru aceste aranjamente transfrontaliere era 31 august 2020.
  • până la data de 31 ianuarie 2021 – pentru raportarea informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare a fost efectuat în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020.
  • până la 31 ianuarie 2021 în cazul intermediarilor care au furnizat direct sau prin intermediul altor persoane ajutor, asistentă sau consiliere cu privire la proiectarea, comercializarea, organizarea punerea la dispozi.ie în vederea implementării sau gestionarea implementării unui aranjament transfrontalier raportabil, în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020.

Aranjamentele transfrontaliere implementate înainte de 25 iunie 2018, nu fac obiectul raportării.

Termenul până la care intermediarii trebuie sa întocmească primul raport prin care transmit A.N.A.F. informațiile noi sau actualizate în legătură cu aranjamentele comercializabile este 30 aprilie 2021.

Modelul formularului utilizat și instrucțiunile de completare în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative au fost aprobate prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1029/2020, iar formularul PDF inteligent este pus la dispoziție contribuabililor la adresa http://www.anaf.ro

Introducerea regimului de raportare obligatorie pentru anumite tranzacții transfrontaliere care ar putea fi utilizate pentru planificare fiscală agresivă (ATP), prin modificarea Directivei Consiliului 2018/822/EU (DAC 6) a avut drept scop facilitarea adoptării unor măsuri rapide pentru evaluarea riscurilor de neconformare și aplicare de tratamente fiscale care vizează eliminarea neînțelegerilor legislative, notificarea contribuabililor și, după caz, inițierea de controale fiscale.

Prevederile  DAC 6 au fost transpuse în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin Ordonanța de urgență nr.107/2020, care transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2020/876, pentru prorogarea unor termene.

Definițiile termenilor, condițiile și termenele de raportare a aranjamentelor transfrontaliere, precum și semnele distinctive se regăsesc la art. 286, art. 291^4 și Anexa nr. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.