Jurisdicții necooperante în scopuri fiscale

Parlamentul European a adoptat în data de 21 ianuarie 2021, cu o majoritate de voturi o rezoluție privind reformarea listei Uniunii Europene cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, întocmită de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), Irene Tinagli și de președintele subcomisiei FISC, Paul Tang. Rezoluția are drept scop o mai bună transparență și măsuri mai riguroase împotriva fraudei și evaziunii fiscale.

Ministerul Finanțelor a anunțat printr-un comunicat publicat pe site în data de 29 ianuarie 2021, că intenționează modificarea în vederea clarificării, a legislației referitoare la jurisdicțiile necooperante, prin eliminarea prevederii conform căreia statele incluse în anexa II vor fi considerate drept jurisdicții necooperante în scopuri fiscale, motivând că, în baza informațiilor disponibile până acum niciun alt stat membru nu a adoptat măsuri similare împotriva jurisdicțiilor incluse în anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Începând cu 1 ianuarie 2021, prevederile art.25 alin.(4) din Codul fiscal au fost completate cu lit.( f^1), care prevede că sunt nedeductibile cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană fizică sau juridică situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I și/sau anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ministerul Finanțelor menționează că, în contextul raportării aranjamentelor transfrontaliere conform Directivei UE 2018/822 (cunoscută sub numele de DAC 6), prin noțiunea de jurisdicții necooperante se face referire doar la țările din anexa I a Listei UE privind jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.