Schema Programului “ELECTRIC UP” publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului “ELECTRIC UP” privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.86 din 27 ianuarie 2021, prin Ordinul nr.3581/2020 al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin  reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră,  prin  utilizarea  sistemelor  de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea  utilizării  autovehiculelor  electrice  și  electrice  hibrid  plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea  staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Cadrul specific al Programului a fost stabilit prin Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 3.402/2020 al MEEMA, și poate fi consultat pe site-ul instituției la adresa http://energie.gov.ro/ElectricUp/