Propunerea UE pentru introducerea taxei digitale

În data de 14 ianuarie 2021, Comisia Europeană a lansat în dezbatere publică o propunere de directivă pentru introducerea unei taxe digitale, în vederea impozitării echitabile a economiei digitale. UE consideră necesară crearea unui cadru fiscal și de reglementare modern și stabil, pentru a răspunde evoluțiilor și provocărilor economiei digitale. Pentru a promova și încuraja digitalizarea este nevoie ca întreprinderile digitale să contribuie echitabil la societate.

Astfel, începând cu data de 14 ianuarie 2021, proiectul este în consultare pe site-ul https://europa.eu, și pot fi formulate observații, urmând a fi prezentat un rezumat al observațiilor primite în cadrul unui raport de sinteză, publicat pe site.

 

Sursa: https://europa.eu