Comunicare ANAF privind introducerea/modificarea unor formulare

Ca urmare a măsurilor de digitalizare și simplificare a raportărilor fiscale, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site o informare cu privire la faptul că începând cu data de 20 ianuarie 2021, pune la dispoziția contribuabililor o aplicație pentru completarea în format electronic a formularului 094  „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”. Formularul se depune până pe data de 25 ianuarie 2021 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro și nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri, precum și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro.

Nu  au  obligația depunerii formularului  persoanele  impozabile  care  solicită  scoaterea  din  evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310.

 

De asemenea, Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică aprobarea și transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.51/2021, pentru modificarea și completarea formularului 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” cu intrare în vigoare începând cu obligațiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv,  și a formularului 710 ”Declarație rectificativă”, în vederea armonizării cu modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr.153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, Legea  nr.  262/2020  pentru  modificarea  și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin cuprinderea în cele două formulare a unor rânduri dedicate declarării de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderii a:

-sponsorizărilor și burselor acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art.25 alin.(4) lit.c) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

-costulului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune.