Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că începând cu data de 11 ianuarie 2021, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN a devenit operațional.

Prevederile Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.620, Partea I din data de 15 iulie 2020, act normativ ce aduce o serie de modificări legislative în acest sens.

Astfel, prin actul normativ mai sus menționat, a fost modificat art.61 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în sensul extinderii sferei de aplicare a instituțiilor obligate să transmită o serie de date și informații, prin includerea instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiile de plată, precum și instituirea obligațiilor de comunicare inclusiv a datelor de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client de către instituțiile raportoare.

În vederea identificării în timp util a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și casete de valori deținute de o instituție de credit pe teritoriul României, a fost reglementată înființarea Registrului central electronic pentru conturi de plăti și conturi bancare, prin introducerea art.61^1 în Codul de procedură fiscală, modificare introdusă prin Ordonanța de urgență nr.111/2020. Accesul la registru este asigurat în mod direct și fără întârziere atât pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cât și pentru autoritățile competente naționale în îndeplinirea obligațiilor ce le revin, în activitatea de combatere a utilizării abuzive a entităților corporative și a altor entități juridice și a construcțiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului prin acordarea de sprijin la investigații, precum și pentru autorități din țări terțe, implicate în combaterea infracțiunilor de spălare de bani sau finanțarea terorismului.

Procedura privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN a fost reglementată prin Ordinul Președintelui ANAF nr.3746/2020, publicat în Monitorul Oficial nr.1015/2020, în conformitate cu care va conține următoarele informații:

– datele de identificare ale contului și ale clientului titular;

– datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului;

– datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;

– datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.

Agenția Națională de Administrare Fiscală avea acces la conturile bancare și anterior transpunerii Directivei europene mai sus menționate, conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.