Modificarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Ministerul Finanțelor Publice a armonizat prevederile Ordinului nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de Guvern nr.6/2019, prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.998/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.211 din 11 decembrie 2020, astfel:

 • eliminarea din titlul ordinului, și din titlul procedurii a sintagmei „în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei”;
 • modificarea termenului de depunere a notificării;
 • modificarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;
 • extinderea categoriilor de debitori: debitorii care pierd eșalonarea la plată întrucât disponibilitățile bănești ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eșalonării, nu permit susținerea acesteia, precum și debitorii care au garantate obligațiile bugetare potrivit art. 210-211 și art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • menționarea faptului că notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut de lege;
 • clarificarea  prevederilor referitoare la plata procentului de 5%, 10% sau 15% reprezentând avans ce trebuie plătit prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată;
 • clarificarea aspectelor referitoare la emiterea deciziilor în cazul în care sunt plătite anticipat sume cuprinse în graficul de plată, sau debitorul solicită modificarea sau menținerea înlesnirii la plată, precum și pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare și de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.
 • modificarea anexelor nr. 1-2 și 4-16 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020.

Astfel, aceste anexe au fost înlocuite cu anexele nr. 1-15  la noul ordin, cu următoarele modificări:

 • la anexele nr. 1-4 și 6 din procedură, sintagma „31 decembrie 2018” a fost înlocuită cu sintagma „31 iulie 2020”;
 • la anexele nr. 1-4 și 6 din procedura, sintagma „1 ianuarie 2019” a fost înlocuită cu sintagma „1 august  2020”;
 • la anexa nr. 4 din procedură la secțiunea A-II. Alte condiții, lit. b4) sintagma „cuantumul obligațiilor bugetare” se completează cu sintagma „cuantumul obligațiilor bugetare principale”.

Au fost reglementate și formularele care se utilizează pentru menținerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum și pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare și de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.