Modificare Cod Fiscal

În Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, act normativ prin care se acordă facilități operatorilor economici care doresc să investească în învățământul profesional-dual.

Conceptul de învățământ profesional-dual face trimiterea la nevoia unei sincronizări între cererea de pe piața muncii și oferta de resursă umană, ca rezultat al formării profesionale realizate de învățământul profesional-dual. Această alternativă educațională își propune să răspundă la o nevoie socială și economică stringentă: calificarea profesională a resursei umane în funcție de nevoile reale ale pieței muncii, și își propune realizarea funcției economice a educației, și asigurarea pregătirii și formării inițiale de calitate a tinerilor în așa fel încât aceștia să se poată integra pe piața muncii din România.  

Astfel, păstrând mecanismul de natură fiscală prevăzut la art.22 alin.(1) al Codului fiscal, se introduce un nou alineat (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Profitul investit în susținerea învățământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor este scutit de impozit.

Litera i) a alineatului (4) de la articolul 25 se modifică, și va avea următorul cuprins:

  1. i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

Art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că: operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

Și alin.( 1^1) de la art.56 se modifică pentru a oferi posibilitatea tuturor operatorilor economici parteneri ai învățământului profesional-dual, să deducă sumele destinate de către aceștia pentru plata burselor elevilor, și va următorul cuprins:

(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), precum și microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.