Proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată

ANAF a publicat spre consultare pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Transparență Decizională, proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central

Proiectul de ordin a fost elaborat în vederea reglementării procedurii ce trebuie aplicată în mod unitar atât de către contribuabili, cât si de către organele fiscale,  în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene. 

De asemenea, prin proiectul de ordin au fost elaborate și modele de formularele utilizate de organele fiscale pentru soluționarea cererilor depuse de mediul de afaceri.