Teaha Management Consulting ofera servicii complete de accesare fonduri europene

Teaha Management Consulting ofera servicii complete pentru accesarea și implementarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, acordate în cadrul Programelor operaționale și Programelor Guvernamentale prin Planul Național de Investiții și Relansare Economică:

*  Consultanță și asistență în identificarea surselor de finanțare nerambursabile și evaluarea oportunităților de finanțare: evaluarea eligibilității beneficiarului, definirea obiectivelor de investitiții, elaborarea documentației tehnice, întocmirea bugetului proiectului și/sau planului de afaceri, completarea cererii de finanțare, întomcirea altor documente în conformitate cu cerințele din Ghidul solicitantului sau legislația aferentă,

*  Consultanță și asistență în implementarea și monitorizarea proiectelor: urmărirea execuției proiectului cu respectarea cerințelor programului de finanțare și urmărirea relizării obiectivelor și a indicatorilor asumați, întocmirea rapoartelor de progres și monitorizare și a fișelor de constatare, solutții de optimizare a proiectului,

*  Evidență contabilă și/sau certificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor fnanațate din fonduri europene,

*  Servicii de audit financiar pentru proiecte finanțate din fonduri europene.