Creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online

Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2809/2020 publicat in Monitorul Oficial nr. 949 din 15 octombrie 2020, reglementează  tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți

Prevederile actului normativ se aplică:

– persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală pentru tipurile de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 1 din ordin,

– persoanelor juridice pentru plata tipurilor de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 2 din ordin.