Servicii prestate de o societate din UE pe teritoriul Romaniei

O societate ABC SRL inregistrata in scopuri de TVA si platitoare de impozit pe profit, incheie un contract cu o societate din Ungaria (platitoare de TVA), pentru prestarea unor servicii, pe teritoriul tarii noastre, asupra unor produse intermediare ce urmeaza a fi inglobate in produse finale.

Este aceasta operatiune supusa impozitului pe nerezidenti?

Solutie: Conform Codului Fiscal, art.223, lit.k), veniturile din servicii prestate pe teritoriul Romaniei fac obiectul impozitului pe veniturile obtinute de nerezidenti din Romania.

In plus, in conditiile in care un nerezident presteaza pentru societatea ABC servicii pe teritoriul Romaniei, aceasta are obligatia sa declare contractul de prestari servicii prin depunerea D017 “Declaratie de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente” (obligatie reglementata de OPANAF nr. 2994/2016).

In conditiile in care prestatorul va prezenta un certificat de rezidenta fiscala din Ungaria, atunci societatea ABC nu va retine niciun impozit deoarece Conventia de evitare a dublei impuneri cu Ungaria prevede la art. 7 :

“Profiturile intreprinderii

  1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitati in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitati in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.”

Astfel, daca societatea ABC primeste certificatul de rezidenta fiscala, se aplica prevederile Conventiei (in care se precizeaza ca nu se retine impozit) si nu se aplica dispozitiile Codului fiscal (art.223, lit.k).

Acest rationament se bazeaza pe art.1, alin.(3) din Codul Fiscal care precizeaza ca in situatia in care oice prevedere a Codului Fiscal contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat.