Plata in numerar dividende – aspecte legate de raportare (speta)

Situatie: O societate ABC SRL are profit repartizat pe dividende la bilantul din anul 2018 suma de 60.000 lei. Pentru aceasta suma, societatea a platit in data de 25.01.2019 impozitul pe dividende, diferenta ramanand in contul 457, neplatita pana la data de 01.09.2019.

Societatea are un singur asociat, iar plata dividendelor catre acesta s-a facut in lunile octombrie-decembrie 2019,  in zile diferite, cate 10.000 lei/zi.

Care sunt consecintele referitoare la raportarea tranzactiilor conform Legii nr.129/2019, din perspectiva expertului contabil care tine contabilitatea companiei in cauza? Exista si alte riscuri fiscale?

Solutie:

Aspecte legate de Legea nr.129/2019:

Conform art.5 alin.(1) lit.e) din Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precizam ca expertii contabili au calitatea de entitati raportoare.

Prin urmare, acestia sunt obligati sa transmita rapoartele pentru tranzactii suspecte prevazute la art.6 din lege, respectiv rapoartele pentru care nu exista indicatori de suspiciune prevazute la art.7 din lege, inclusiv raportul privind tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro.

Din situatia prezentata, reiese faptul ca s-au platit in numerar dividende catre asociatul unic in suma de 60.000 lei – 3.000 lei impozit = 55.000 lei, deci cu mult peste plafonul de 10.000 euro.

In mod normal obligatia de raportare ar reveni societatii insasi (in calitate de client al expertului contabil) si nu expertului contabil in mod direct. Aceasta obligatie nu exclude obligatia expertului contabil de a transmite un raport pentru tranzactii suspecte, in situatia in care ar rezulta indicatori de suspiciune conform art. 6 din Legea 129/2019.

Reamintim fapul ca la art. 6 se precizeaza faptul ca entitatile raportoare sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

-bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau

-persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

-informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau

-in orice alte situatii sau cu privire la elemente care sunt de natura sa ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivatia tranzactiei, cum ar fi existenta unor anomalii fata de profilul clientului, precum si atunci cand exista indicii ca datele detinute despre client ori -beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuza sa le actualizeze ori ofera explicatii care nu sunt plauzibile.

Precizam ca la art.7 se mentioneaza obligatia de raportare catre Oficiu a tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro.

Nerespectarea prevederilor art. 6 sau 7 din Legea 129/2019 reprezinta contraventie, care se sanctioneaza cu amenzi substantiale in conditiile prevazute la art.43 din lege.

Aspecte legate de Legea nr.70/2015:

Pe langa aspectele legate de prevenirea si combaterii spalarii banilor din legea nr.129/2019, pentru situatia prezentata sunt aplicabile si prevederile Legii 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Prin urmare, referitor la plata in numerar a dividendelor, potrivit art.4 alin.(4) din Legea nr. 70/2015 operatiunile de plati in numerar efectuate catre persoane fizice reprezentand contravaloarea dividendelor se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana, fiind interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

Subliniem faptul ca plata poate fi considerata fragmentata chiar daca este efectuata in zile/luni consecutive, in conditiile in care obligatia societatii reprezentand dividendele distribuite asociatului unic si ramase de achitat are la baza un singur act – hotararea adunarii generale prin care s-a distribuit profitul pentru dividende in suma de 60.000 lei.

Potrivit art.12 alin.(1) din Legea nr.70/2015 nerespectarea plafonului de 10.000 lei constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.

Contraventia se sanctioneaza cu amenda de 10% din suma platita care depaseste plafonul precizat pentru acest tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei