Modificarea Codului fiscal: Sponsorizare

In Monitorul Oficial cu numarul 625 din data de 26 iulie 2019 s-a publicat LEGEA nr.156 din 25 iulie 2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

La articolul 25 alineatul (4) litera i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

  1. i)    cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

“1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;”