Importul de bunuri efectuate de o societate neplatitoare TVA

O societatea ABC SRL din Romania, neplatitoare de TVA, achizitioneaza utilaje si marfuri din Serbia. Care este regimul fiscal al acestor operatiuni, unde si cum se plateste TVA, care sunt formalitatile si documentele ce trebuiesc indeplinite pentru realizarea importului?

Achizitiile se fac atat de la furnizori din Serbia platitori de TVA cat si de la furnizori neplatitori de TVA.

Solutie: Importul de bunuri reprezinta intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 29 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene sau intrarea in Uniunea Europeana a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene.

Din punct de vedere contabil, la achizitia bunurilor se au in vedere prevederile contabile referitoare la formarea costului de achizitie.

Avand in vedere acest aspect, costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.

Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand functia de aprovizionare este externalizata.

In vederea inregistrarii bunurilor primite societatea trebuie sa primeasca toate documentele care atesta transferul dreptului de proprietate (factura fara tva), declaratia vamala de import (DVI) plus alte documente in functie de conditiile stabilite (factura de transport daca societatea ABC SRL suporta transportul).

Conform pct. 283 alin.(1) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor.

Potrivit pct.284 alin.(2) lit.b) din Reglementarile contabile, bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune.

Conform art.309 din Codul fiscal, plata TVA pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului.

Potrivit pct.82 alin.(1) din Normele metodologice emise in aplicarea art.309 din Codul fiscal, importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este:

  • cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau, in absenta cumparatorului, proprietarul bunurilor la aceasta data;
  • furnizorul bunurilor, pentru livrarile de bunuri care sunt instalate sau asamblate an interiorul  tarii noastre de catre furnizor sau in numele lui si daca livrarea bunurilor respective are loc in România in conditiile art. 275 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sau cumparatorul catre care se expediaza bunurile, daca acesta a optat pentru calitatea de importator;
  • proprietarul bunurilor, pentru cele importate in vederea efectuarii de operatiuni de inchiriere sau leasing in România;
  • persoana care reimporta in tara noastra bunurile exportate in afara Uniunii Europene, pentru aplicarea scutirilor prevazute la art. 293 alin. (1) lit. i) si j) din Codul fiscal;
  • proprietarul bunurilor sau persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, care importa bunuri in România:
  • in regim de consignatie sau stocuri la dispozitia clientului, pentru verificarea conformitatii sau pentru testare, cu conditia ca bunurile sa fie cumparate de persoana impozabila respectiva sau daca aceasta nu le achizitioneaza sa le reexporte in afara Uniunii Europene;
  • in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii bunurilor, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sa fie reexportate in afara UE sau sa fie achizitionate de persoana impozabila respectiva.

Potrivit art. 285 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe europene similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe europene.

Pentru exercitarea dreptului de deducere pentru taxa achitata aferenta importului de bunuri, societatea trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze societatea ABC ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau, conform art. 299 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Ulterior achitarii TVA in vama, in baza DVI, operatiunea trebuie evidentiata in jurnalul pentru cumparari in coloana „Importuri de bunuri” (baza de impozitare si TVA). In baza acestui document se completeaza si se depune  decontul de TVA cod 300 in care se evidentiaza suma TVA achitata in vama pentru care s-a exercitat dreptul de deducere TVA la randul 22 denumit “Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”.

Potrivit Instructiunilor de completare, in formularul 394 nu vor fi declarate operatiunile de export si import de bunuri (inclusiv in cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amanare de la plata in vama a TVA) si nici operatiunile care se inscriu in declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare (formular 390).

In concluzie TVA se plateste in vama de catre importator (ABC SRL) indiferent daca furnizorul din Serbia este platitor sau neplatitor de TVA, cu exceptia situatiei in care bunurile sunt scutite de plata TVA.