Acordarea de tichete cadou in functie de volumul vanzarilor catre clientii fideli ai societatii

Potrivit prevederilor Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, tichetele cadou pot fi acordate si altor categorii de beneficiari, nu doar ocazional, angajatilor, pentru cheltuieli sociale.

Astfel, acest tip de tichete (cadou) pot fi acordate si pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol sau pentru cheltuielile de reclama si publicitate.

Potrivit prevederilor din HG 1045/2018 privind Normele de aplicare, angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, in limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevazute in bugetele proprii, aprobate potrivit legii, in pozitii distincte de cheltuieli.

Mentionam ca tot Normele aprobate prin HG nr.1045, prevad ca angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc prin contractele colective de munca sau prin Regulamentul intern, dupa caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare, care sa prevada cel putin urmatoarele:

  • numarul salariatilor din unitate care pot primi bilete de valoare si valoarea nominala acordata, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;
  • categoriile de salariati care primesc bilete de valoare;
  • stabilirea concreta a activitatilor, destinatiilor si evenimentelor care se incadreaza in cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariatilor tichete cadou, tichete de cresa si culturale, dupa caz, si care vor face obiectul contractelor comerciale de prestari de servicii cu unitatile emitente;

In plus, fiecare actiune de marketing sau publicitate se bazeaza pe un regulament de organizare si desfasurare al acestor actiuni aprobate de persoanele in drept.

Regulamentul de desfasurare al actiunilor de marketing sau publicitate va include printre altele: organizatorii si beneficiarii campaniei, durata si aria de desfasurare a campaniei, mecanismul de desfasurare al campaniei,valoarea tichetelor cadou ce urmeaza a fi acordate si modalitatea de acordare.

Astfel, pentru stimularea vanzarilor, distribuitorul poate oferi, atat bunuri care fac parte din produsele comercializate de societatea respectiva, cat si bunuri de alta natura, achizitionate special in acest scop (in cazul nostru – tichete cadou).

Prin urmare, pentru bunurile acordate gratuit in cadrul campanei de stimulare a vanzarilor, se intocmeste un aviz de insotire in care se inscrie:

–    numele si prenumele clientului, inclusiv datele de identificare ale acestuia;

–    cantitatea si valoarea tichetului acordat;

–  mentiunea “Nu se factureaza! Campanie  de stimulare a vanzarilor conform Regulament nr. …/data…”

Prin acest document justificativ se confirma predarea tichetului cadou catre client si se efectueaza  descarcarea de gestiune a tichetului si inregistrarea cheltuielilor de stimulare a vanzarilor.

Astfel, valoarea tichetelor cadou predate in cadrul campaniei de stimulare a vanzarilor reprezinta pentru distribuitor o cheltuiala deductibila aferenta stimularii vanzarilor (se inregistreaza in debitul contului 623 – analitic distinct, de exemplu “stimulare a vanzarilor”).

Valoarea acestor bunuri reprezinta pentru societatea care le ofera cheltuieli deductibile d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil, conform art. 25, alin.(1) din Codul fiscal si pct.13 alin.(1) lit.a) din norme prin care se precizeaza faptul ca sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri “a) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.

Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor;”

In ceea ce priveste TVA, posibilitatea oferirii gratuite a unor bunuri achizitionate de la terti, in acest scop, fara a interveni obligatia ajustarii sumei TVA deductibile deduse sau a colectarii TVA pentru operatiuni asimilate livrarilor de bunuri, se incadreaza in  prevederile articolului 270 alin. (8) litera b) din Codul fiscal, astfel:

“Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1): (…) b) acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice, in conditiile stabilite prin normele metodologice. “

Pentru bunurile respective, achizitionate, este permisa exercitarea dreptului de deducere a TVA, aspect reglementat in mod expres prin  art.297 alineatul (5) prin care se face precizarea ca  persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 270 alin. (8),daca operatiunea nu contravine prevederilor alin. (4). Alin. (4)  se refera la dreptul de deducere a sumei TVA deductibile pentru achizitii efectuate in scopul realizarii de operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere (exporturi, livrari intracomunitare).

Conditiile de acordare a bunurilor cu titlu gratuit direct cumparatorilor sunt reglementate in mod expres prin HG nr.1 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la pct. 7 alin. (10) lit. a) pentru aplicarea prevederilor  art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal:

“(10) In sensul art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal:

  1. a) se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri de acelasi fel ca si cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului. Atunci cand bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor nu sunt produse de persoana impozabila si/sau nu sunt bunuri comercializate in mod obisnuit de persoana impozabila si/sau nu sunt de acelasi fel ca si cele care sunt ori au fost livrate clientului, acordarea gratuita a acestora nu se considera livrare de bunuri daca:
  2. se poate face dovada obiectiva a faptului ca acestea pot fi utilizate de catre client in legatura cu bunurile/serviciile pe care le-a achizitionat de la respectiva persoana impozabila; sau
  3. bunurile/serviciile sunt furnizate catre consumatorul final si valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mica decat valoarea bunurilor/serviciilor furnizate acestuia;”

Este important de subliniat faptul ca acordarea gratuita de bunuri fiecarui client in cadrul campaniei de stimulare a vanzarilor reprezinta o operatiune legata direct de stimularea vanzarilor, caz in care nu se efectueaza ajustarea sumei TVA deduse, iar cheltuiala respectiva este deductibila la calculul rezultatului fiscal.