Monografie contabilă privind veniturile obținute din utilizarea slot-machine

Societatea Y este persoana juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile ce conduc contabilitatea conform OMFP 1802/2014. Societatea deține o licență emisă conform OUG nr. 77/2009 privind jocurile de noroc, pentru exploatarea unui slot-machine. Pentru a intra în incinta sălii de joc, se achită suma de 10 lei, reprezentând biletul de acces la aparatul de joc. Emiterea biletelor si încasările de la persoanele fizice sunt venituri impozabile la societate, plățile către persoane fizice fiind considerate cheltuieli, iar câștigurile persoanei fizice sunt în sfera impozitării.

Jucătorii beneficiază de o suma neimpozabila de 600 lei/zi.

Înregistrarea contabila pentru încasările de la persoanele fizice:

5311 ”Casa in lei”= 704 “Venituri din serviciile prestate”

Pentru societate, veniturile din jocurile de noroc sunt supuse impozitului pe venit, conform art.75-77 din Codul fiscal cu procent de impozitare de 25%

Înregistrarea contabilă pentru cheltuieli cu câștigurile realizate de jucători:

6588 ”Alte cheltuieli de exploatare” = 462 “Creditori diverși”

Înregistrarea contabila pentru reținerea impozitului :

462 “Creditori diverși” = 446 “Alte impozite si taxe”

Înregistrarea plății către jucători, după reținerea impozitului:

462”Creditori diverși” = 5311 ”Casa în lei”

Înregistrarea plății impozitului

446 “Alte impozite și taxe” = 5311 “Casa în lei”

Formularele privind evidenta încasărilor și plăților pentru aceste tipuri de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexele 8a-8b din HG nr. 870/2009, pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 77/2009 privind jocurile de noroc. Formularul cel mai utilizat este “Situația încasărilor zilnice din exploatarea sistemelor de slot-machine”.