Monografie contabilă privind novația unui credit bancar neachitat

Societatea Y este persoană juridică română înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile și plătitoare de impozit pe profit. Aceasta a contractat în anul 2012 un credit bancar pe termen de 5 ani, în valoare de 200.000 lei. Din cauza unor dificultăți financiare, în anul 2014, societatea nu a putut achita ratele bancare. La data de 30 iulie 2015, banca a cedat contractul de împrumut către o societate specializată în recuperarea creanțelor, persoană juridică română, pentru suma de 150.000 lei, încheindu-se un contract de novație în acest sens.

Conform Ordinului 1802/2014, cu ajutorul contului 162 “Credite bancare pe termen lung” se ține evidența creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.

În creditul contului 162 “Credite bancare pe termen lung” se înregistrează:

  • suma creditelor pe termen lung primite (512)
  • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a creditelor in valuta (665)

În debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung” se înregistrează:

  • suma creditelor pe termen lung rambursate (512)
  • diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a creditelor in valuta, precum și la rambursarea acestora.(765)

În evidenta societății, acest credit se reflectă în soldul contului 1622 “Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta”.

Prin cesiune nu se schimba decât persoana juridică ce are dreptul să solicite rambursarea, astfel că nu se solicită nicio înregistrare contabilă.

Se recomandă utilizarea unui cont analitic pentru urmatoarele articole contabile:

581 “Viramente interne” = 1622 “Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență” Banca -200.000 lei

581 “Viramente interne” = 1622 “Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență” Z SRL 200.000 lei