Monografie contabilă privind aportul in natură la capitalul social

Societatea Acviv SRL este persoană juridică română, înființată conform Legii 31/1990 privind societățile. Aceasta este înmatriculată in data de 05.08.2015, având ca aport la capitalul social 200 lei depuși în numerar si o clădire in valoare de 100.000 lei conform evaluării efectuate de un evaluator autorizat.

Legea nr. 31/1990 privind societățile permite aportul in natura cu condiția existentei si a unui aport in numerar, astfel încât valoarea ambelor subscripții sa fie mai mare decât capitalul social minim prevăzut de lege.


Din punct de vedere contabil, aportul in natura se face la valoarea justa, de regulă stabilită de un evaluator autorizat.

La înmatricularea societății, se vor efectua următoarele înregistrări contabile:

456 ”Decontări cu asociații privind capitalul” = 1011 „Capital social subscris si nevărsat” cu suma de 200 lei

5121 „Conturi la bănci in lei”= 456 ”Decontări cu asociații privind capitalul” cu suma de 200 lei

212 „Clădiri” = 456 ”Decontări cu asociații privind capitalul” cu suma de 100.000 lei

456 ”Decontări cu asociații privind capitalul” = 1011 „Capital social subscris si nevărsat” cu suma de 100.000 lei

1011 ”Capital social subscris si nevărsat” = 1012 „Capital social subscris si vărsat” cu suma de 100.200 lei, la data hotărârii judecătorești de înmatriculare a societății

 

In cazul în care ulterior aportului în natură se decide vânzarea imobilului la un preț mai mic decât prețul de achiziție, nu există obligația reducerii capitalului social conform art. 414 alin. (5) din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea după cum urmează:

„Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifica capitalul social, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea legislației in vigoare”.