Scutiri de impozit pentru nerezidenți

In ultimii ani, Romania a fost un paradis fiscalpentru oamenii de afaceri din Occident. Nu doar pentru ca avea impozite mai putine decat majoritatea tarilor din UE, dar fiscalitatea din Romania permite ca o firma buna de consultanta fiscala si contabilitate, platita corect, sa poate oferi solutiile cele mai potrivite. Sa vedem insa ce venituri obtinute de nerezidenti, in Romania, sunt scutite de impozitare.

Veniturile

Veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei.

Veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale;

Dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta;

Veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei si in valuta, pe piata interna si/sau pe pietele financiare international precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara;

Premiile

Premiile castigate de catre orice nerezident, in Romania, ca urmare a participarii sale la diverse festivaluri nationale si internationale, artistice, culturale sau sportive, finantate din bani publici.

Premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice.

Veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara in Romania activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita, incheiate de Guvernul Romaniei/autoritati publice cu alte guverne/autoritati publice sau organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale.

Dividendele

platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Pentru a beneficia de scutirile acestea, ambele participante – atat firma care acorda dividendele cat si cel care primeste dividendele – trebuie sa indeplineasca anumite conditii obligatorii.

a. Pentru a fi scutita de impozitare, persoana juridica straina trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • 1. are una dintre formele de organizare prevazute la art. 20^1 alin. (4);
  • 2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al UE sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident in scopul impunerii in afara Uniunii Europene sau Asociatiei Europene a Liberului Schimb;
  • 3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb;
  • 4. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului.
Important!

Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1 – 4.

b. Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • 1. este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: “societate pe actiuni”, “societate in comandita pe actiuni”, “societate cu raspundere limitata”;
  • 2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
Redevente

De la 1 ianuarie 2011, toate veniturile din dobanzi sau redevente, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sau de un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.

Dobanzile si/sau dividendele platite catre fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb.

Veniturile din jocuri de noroc obtinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc, ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania.