Ajustări pentru deprecierea stocurilor

Din punct de vedere contabil activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.

In consecinta, o comisie (de regula, cu ocazia inventarierii) va proceda la verificarea acestora si va inscrie intr-un proces verbal starea acestora impreuna cu propunerea de efectuare a ajustarilor pentru depreciere, societatea inregistrand o ajustare pentru depreciere nu prin diminuarea directa a stocului ci prin folosirea unui cont de ajustare a valorii acestui.

Din punct de vedere fiscal, ajustarile aferente stocurilor nu intra in categoria provizioanelor deductibile fiscal, asa cum se prevede la art. 22 din Codul fiscal . Cheltuielile inregistrate ca urmare a constituirii provizioanelor de depreciere stocuri nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Veniturile din anularea provizionului de depreciere, inregistrate in contul 7814, vor fi venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil.