Simplificari legate de valoarea in vama a marfurilor – modificari norme

In Monitorul Oficial cu numarul 1028 din data de 28 octombrie 2021 s-a publicat ORDINUL ANAF nr.1518 din 30 septembrie 2021 pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1890/2016.

Autorizatiile pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor se emit de Directia Generala a Vamilor la solicitarea persoanelor interesate, numai pentru plasarea marfurilor, in mod repetat si in baza acelorasi conditii contractuale, sub regim vamal de punere in libera circulatie.

Transmiterea si prelucrarea cererilor, precum si emiterea si gestionarea ulterioara a autorizatiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea si suspendarea acestora, se efectueaza prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene si pus la dispozitia operatorilor economici si a autoritatilor vamale din statele membre de Comisia Europeana in conformitate cu art. 10 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii si cu cap. III din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/414 al Comisiei din 8 martie 2021 privind modalitatile tehnice pentru dezvoltarea, intretinerea si utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului si stocarii de informatii in temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.

Cererea de autorizare se depune de solicitant in Portalul comerciantilor din UE.

La cerere se anexeaza, in format electronic, urmatoarele documente:

  • inscrisul care atesta imputernicirea pentru statutul de reprezentant vamal, daca este cazul, in conformitate cu art.19 alin.(2) din Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit in continuare cod;
  • cazierul judiciar al solicitantului;
  • cazierul judiciar al angajatului (angajatilor) solicitantului responsabil(i) de problemele vamale ale solicitantului;
  • cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercita controlul asupra gestiunii acestuia.