Contractul de internship – aspecte importante

Actul normativ care reglementeaza activitatea de internship este Legea nr.176/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea respectiva se deruleaza in baza unui contract scris, pe durata determinata de maxim 6 luni (720 de ore), pentru care internul primeste o indemnizatie.

Se poate incheia un singur contract, cu durata de 6 luni sau se pot parafa mai multe contracte, pentru activitati diferite, dar durata cumulata a acestora sa nu fie mai mare de 6 luni.

Drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship, in conditiile legii, si se completeaza, dupa caz, cu prevederile regulamentelor interne.

Potrivit art.8 alin.(2) din Legea nr.176/2018 privind internshipul, cuantumul indemnizatiei pentru internship stabilita potrivit alin.(1) este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.

La incetarea contractului de internship, partile pot conveni ca activitatea sa continue prin incheierea, in conditiile legii, a unui contract individual de munca.

La sfarsitul programului de internship, daca nu s-a decis incheierea unui contract individual de munca, activitatea inceteaza.

Daca se realizeaza incheierea contractului de munca intr-o perioada care nu poate depasi 60 de zile de la incheierea prevederilor din contractul de internship, societatea poate solicita obtinerea unei prime de promovare (din bugetul asigurarilor pentru somaj) in cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoana astfel angajata. Este obligatoriu ca sa se mentina raporturile de munca pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni.

Conform art. 2 lit. k) din Legea 176/2018 privind internshipul, indemnizatia pentru internship reprezinta suma de bani lunara la care are dreptul internul, ca urmare a participarii acestuia la programul de internship, supusa prevederilor art. 61 lit. b) si art.76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca Legea 176/2018 se refera doar la impozitul pe venit. Insa, asa cum rezulta din prevederea legala citata, indemnizatia pentru internship este considerata venit din salarii intrucat se precizeaza ca este supusa prevederilor art 61 lit. b) din Codul fiscal.

Avand in vedere acest lucru consideram ca prudent ar fi sa se retina si contributiile sociale aferente venturilor salariale.

Prin urmare, indemnizatia pentru internship reprezinta venit asimilat salariilor supus impozitului pe salarii in cota de 10% si contributiilor sociale obligatorii calculate in raport cu acestea, facand obiectul declararii in formularul 112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate:

  • CAS in cota de 25% – art.137 alin.(1) lit. a);
  • CASS in cota de 10% – art. 155 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal;
  • CAM in cota de 2,25% – art.220^2 din Codul fiscal

Organizatia-gazda are obligatia completarii si transmiterii datelor si informatiilor din contractul de internship, cel tarziu in ultima zi lucratoare anterioara inceperii activitatii in cadrul programului de internship, in registrul de evidenta a contractelor de internship, infiintat de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta isi desfasoara activitatea, tinut in forma electronica, denumit registrul electronic de evidenta (https://www.internship.anofm.ro/).

Registrul electronic de evidenta cuprinde elementele de identificare ale internului, data incheierii contractului, data inceperii activitatii in cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizatiei pentru internship, data incetarii contractului de internship, domeniul in care se desfasoara programul de internship. Accesul organizatiei-gazda la registrul electronic de evidenta se face pe baza de parola proprie, utilizata cu titlu gratuit.

Din punct de vedere contabil, sumele datorate internilor pot fi inregistrate in debitul contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii“.

Baza legala:

  • Legea 176/2018 privind internshipul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).