Constatări inspecție fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Activități de servicii anexe transporturi pe apă”

Constatări inspecție fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Activități de servicii anexe transporturi pe apă”, cod CAEN 5222.

 

Perioada verificată: 01.01.2017-31.12.2021 pentru Taxa pe valoarea adăugată.

Principiile constatării ale organului de inspectie fiscală au fost:

În perioada verificată, s-a constatat că societatea a desfășurat următoarele tipuri de operațiuni:

Operațiuni supuse cotei de 20% (aferente stornărilor de avansuri încasate în anul 2016) și 19% (în perioada anilor 2017-2021), pentru operațiuni reprezentând: servicii formalități vamale, prestări de servicii manipulare marfă, alte prestări portuare, transport intern, etc.;

Operațiuni scutite cu drept de deducere conform art. 294, alin. (1), titl. III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, reprezentând prestări de servicii, inclusiv transporturi și servicii accesorii transportului, atente decât cele prevăzute la art. 292, dacă acestea sunt direct legate de importul de bunuri și valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 289, aceste servicii constând în servicii de transport containerizat de bunuri (transport maritim internațional, transport local, etc.), dar servicii accesorii transportului (servicii de încărcare-descărcare mărfuri pe nave, manipulare mărfuri în port/terminale, etc.), aferente importurilor către clienții stabiliți în România.

Organul de inspectie fiscală a constatat că societatea verificată a aplicat eronat scutirea de taxă pentru serviciile de transport și servicii accesorii transportului de bunuri facturate către clienții societății intermediare, fără a respecta prevederile art. 294, alin. (1) lit. c) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul că legislația prevede expres faptul că serviciile de transport trebuie să fie legate direct de exportul de bunuri și să existe o legătură juridică directă între prestator și beneficiar (exportatorul/lexpeditorul sau importatorul).

S.C. X S.R.L. nu a deținut documente pentru justificarea scutirii pentru serviciile de transport și accesorii transporturilor legate de exportul de bunuri pentru facturi în valoare de x lei pentru care, în urma inspecției fiscale, a fost colectată TVA în sumă de x lei.

De asemenea, în ceea ce privește TVA colectată s-a mai constatat că S.C. X S.R.L. nu a deținut documente pentru justificarea scutirii de taxă pentru serviciile de transport și accesorii transporturilor legate de import, pentru care s-a stabilit TVA colectată suplimentar sumă de x lei.”