Constatări inspecție fiscală la persoana fizică ce are ca obiect de activitate „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a”

P.F.A. X are ca obiect de activitate „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.”, cod CAEN 8299.

Perioada verificată a fost:

01.01.2016 – 30.11.2022 pentru TVA;

01.01.2016 – 31.12.2021 pentru impozit pe venit și contribuții sociale.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

P.F.A. X, în perioada verificată, a desfășurat activitate economică fiind înregistrat în scopuri de TVA în perioada 01.03.2010 – 01.08.2012, înregistrarea în scopuri de TVA fiind anulată începând cu data de 01.08.2012, potrivit prevederilor legale.

Pentru perioada în care P.F.A. X a desfășurat activitate economică, contribuabilul nu și-a îndeplinit obligația de a întocmi și de a depune declarația 311 – „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat” conform art. 316, alin. (11), lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Domnul X, în calitate de titular al P.F.A. X, nu a prezentat organelor de inspecție fiscală documente justificative pentru achizițiile efectuate.

În vederea stabilirii venitului net anual din activități independente, organele de inspecție fiscală au avut în vedere documentele transmise de contribuabil, respectiv registrul jurnal de încasări și plăți, extrase bancare, facturile fiscale și chitanțele emise în perioada 01.01.2016 – 31.12.2021.