Constatări inspecție fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”

Perioada verificată: 01.01.2017 – 15.03.2023.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

În urma constatărilor organelor de inspecție fiscală, s-a stabilit baza impozabilă suplimentară în sumă de x lei și impozit pe profit suplimentar în sumă de x lei, după cum urmează:

Referitor la marfa necorespunzătoare calitativ distrusă, documentele prezentate nu sunt corelate între ele, fiind prezentate informații incomplete. De asemenea, nu se cunosc produsele efectiv eliminate, S.C. X S.A. neprezentând documente justificative privind scoaterea din gestiune pentru mărfurile deteriorate, prin care să se ateste că mărfurile deteriorate au fost distruse, eliminate final.

Pentru scoaterea din evidență a acestor mărfuri, S.C. X S.A. trebuia să solicite/primească documentele care atestă eliminarea finală a mărfurilor deteriorate, pentru fiecare proces verbal de ridicare a mărfurilor și certificatul de distrugere/proces verbal de distrugere emis de prestatorul final.

De asemenea, în urma inspecției fiscale parțiale pentru perioada 01.01.2017 – 28.02.2023, s-a stabilit TVA fără drept de deducere în sumă de x lei, structurată astfel:

Pentru perioada 01.01.2017 – 15.03.2023, societatea verificată nu a înregistrat ajustarea taxei pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor din gestiune în sumă totală de x lei, aferentă unei baze impozabile în sumă de x lei.

A fost majorată baza de impunere a taxei pe valoarea adăugată cu suma totală de x lei și a fost ajustată taxa pe valoarea adăugată, conform prevederilor legale, cu suma de x lei, reprezentând TVA aferentă mărfurilor lipsă la inventar sau mărfurilor deteriorate/distruse.