Inspecţie fiscala desfăşurata la contribuabil persoana fizica 3

Perioada verificată a fost:

– 01.01.2018 – 31.12.2020 impozit pe veniturile din salarii;

01.01.2018 – 31.12.2020 contribuţii sociale.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

Domnul X a efectuat prestări medicate, respectiv „gărzi” în Centrele de permanenţă, gărzi efectuate de către acesta şi de către asistenta acestuia, doamna Y. Sumele aferente acestor prestări medicale – gărzi, în valoare totală de x tei, virate în contul cabinetului de către Casa Judeţeană de Asigurări Sociale de Sănătate X, au fost înregistrate ca venituri brute ale cabinetului.

Pentru asistenta cabinetului doamna Y, au fost achitate sumele din decont dar nu au fost introduse pe statele de plată, astfel că pentru aceste sume nu au fost calculate obligaţiite fiscale aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariitor, respectiv CAS, CASS, impozit pe salarii şi contribuţie asiguratorie de muncă.

Conform art.81, alin. 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare „plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariitor au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţillor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, până la termenul de plată a inclusiv”.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679.

 Astfel, urmare verificării documentelor, organele de inspectie fiscală au stabilit obligatii suplimentare in sumă totală de x lei, aferente veniturilor incasate in sumă de x lei, după cum urmează:

– CAS sumă de x lei;

– CASS in sumă de x lei;

– impozit pe veniturile din salarii in sumă de x lei;

– contributie asiguratorie de muncă in sumă de x lei.

 

Sursa: ANAF