Inspecţie fiscala desfăşurata la contribuabil persoana fizica 2

P.F.A. X, are ca obiect de activitate „Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.”, cod CAEN 4618.

Perioada verificată a fost: 01.01.2017-31.12.2021.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

Pentru perioada 01.01.2019-31.12.2021, P.F.A. X nu a depus deconturite de TVA (D300) şi declaraţiile informative (cod 394) privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.

Începând cu data de 01.08.2019, P.F.A. X a avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor legate întrucât nu a depus deconturile de TVA (D300) pentru două trimestre calendaristice consecutive.

Din verificarea evidenţelor contabile, organele de inspecţie fiscală au constatat următoarele:

In perioada 01.01.2017-01.08.2019, TVA colectată a fost calculată eronat aplicând sistemul TVA la încasare, având în vedere faptut că P.F.A. X nu a mai fost înregistrată ca „persoană care aplică sistemul TVA la „incasare”, fiind astfel stabilită TVA colectată suplimentar.

In perioada 01.08.2019-31.01.2022, a avut anutat din oficiu codul de TVA, astfel, „pe perioada în care contribuabilii au codul de TVA anulat din oficiu de organele fiscale, pe motiv că nu au depus niciun decont de TVA pentru şase luni consecutive a doua trimestre calendaristice consecutive, aceştia au o serie de obligaţii”, potrivit prevederilor legale

– conform facturilor înregistrate de P.F.A. X în jurnalul pentru cumpărări, cheltuielile reprezentând „achiziţii de bunuri utilizate pentru uzul personal sau al familiei sale, cheltuieli cu asigurările de viaţă private făcute în nume propriu”, au fost stabilite ca fiind nedeductibile, deoarece acestea nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile aferente activităţii impozabile desfăşurate in perioada 2017-2021.

 

Sursa: ANAF