Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Activităţi de testări şi analize tehnice”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „Activităţi de testări şi analize tehnice”, cod CAEN 7120.

        Perioada verificată:

– 01.04.2021 – 31.03.2023 impozit pe profit;

 – 01.05.2021 – 31.05.2023 taxa pe valoarea adăugată;

– 01.04.2021-31.05.2023 impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.

        Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

a) Cu privire la impozitul pe profit:

    – pentru anul fiscal 2022 s-a constatat calculul eronat al impozitului pe profit prin înregistrarea în mod nejustificat de cheltuieli deductibile, majorate cu suma de x lei, precum şi o scutire de impozit în sumă de x lei. In cuprinsuL dectaraţiei cod 101 a fost preluat din balanţa de verificare aferentă lunii decembrie 2022 întreg sotdul contului 2131 (echipamente tehnologice, maşini, utilaje, acesta fiind în cuantum de x lei, in fapt, pe parcursul anului fiscal 2022 societatea verificată a achiziţionat utitaje şi maşini ce se încadrează în grupa 2131, în valoare totală de x lei (sursă curent pentru aparate fără acumulatori, baie uscată cu indicator etalon, etc).

       – pentru anul fiscal 2023 trimestrul I, s-a constatat calcularea şi declararea eronată a impozitului pe profit datorat, cu o diferenţă in sumă de x lei.

b) Cu privire la taxa pe valoarea adăugată:

        Ca deficienţă s-a constatat faptut că, deşi sunt inregistrate corect în evidenţa contabilă, în unele cazuri, la preluarea datelor, s-au constatat diferenţe între evidenţa contabilă şi datele declarate prin deconturile de TVA sau declaraţia cod 394, astfel:

        – în luna martie 2022 societatea verificată a inregistrat în evidenţa contabită TVA deductibilă în sumă de x lei şi a declarat prin decontul de TVA aferent lunii martie 2022 TVA deductibilă în sumă de x lei, rezultând o diferenţă în sumă de x lei, TVA dedusă fără a avea în susţinere o factură sau un alt document legat de provenienţă;

      –   în luna martie 2023 societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă TVA deductibilă în sumă de x Lei şi a declarat prin decontul de TVA aferent lunii martie 2023 TVA deductibilă în sumă de x lei, cu o diferenţă în sumă de x lei, reprezentând TVA  dedusă necuvenit;

      – în luna aprilie 2023, societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă TVA deductibilă în sumă de x lei şi a declarat prin decontul de TVA aferent lunii aprilie 2022 TVA deductibilă in sumă de x lei, diferenţa în sumă de x lei neavând în susţinere o factură sau un alt document legat de provenienţă;

         –    luna mai 2023, societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă factura proformă nr. — din 31.05.2023, în sumă totată de x lei (din care TVA in sumă de x tei) emisă de S.C. S S.R.L., reprezentând „Transpalet sistem ridicare greutăţi”, tranzacţie care nu a fost finalizată şi societatea nu a putut prezenta un alt document care să ateste dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată.

c) Cu privire la impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice:

        Ca deficienţă, s-a constatat faptut că pentru anii fiscali 2022 şi 2023 societatea verificată a stabilit în mod eronat cuantumul impozitului pe dividende datorat, astfel:

– în luna aprilie 2022 societatea a achitat către asociaţi dividende în sumă de x lei, aferent cărora aceasta a declarat impozit pe veniturile din dividende în sumă de x lei;

       – în luna noiembrie 2022 societatea a achitat dividende în sumă de x lei, aferent cărora aceasta a dectarat impozit pe veniturile din dividende în sumă de x lei;

       – în perioada martie-mai 2023 societatea a achitat dividende către asociaţi în sumă de x lei, pentru care nu a declarat impozitul pe venitul din dividende aferent.

        Urmare inspecţiei fiscale, s-a stabilit suplimentar la bugetul de stat suma totală de x lei, astfel:

        – x lei impozit pe profit;

        – x lei taxa pe valoarea adăugată;

        –  x lei impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.

 

Sursa: ANAF