Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”

S.C. X RO S.R.L., are ca obiect de activitate „Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”, cod CAEN 7112.

        Perioada verificată: 01.01.2019 w 30.09.2022- Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţii sociale aferente.

        Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

       În perioada verificată, principalul client al societăţii verificate a fost societatea X din statut membru X care este asociatul unic al acesteia, pentru care S.C. X RO S.R.L. a prestat servicii de inginerie (proiectare 3D, 2D diverse părţi din (linii de productie de autovehicule, etc.). Conform contractelor de muncă înregistrate la ITM prin aplicaţia Revisal a rezultat că majoritatea angajaţilor au fost incadraţi la coduri corespunzătoare funcţiltor de: „proiectant inginer mecanic, inginer mecanic, tehnician proiectant mecanic”.

       Din documentele prezentate (facturi emise şi comenzi ale beneficiarilor), organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea verificată a desfăşurat în principal activităţi de inginerie în domeniul industriei de automobile, valoarea proiectelor analizate, reprezentând peste 50% din totalul cifrei de afaceri realizată de către S.C. X RO S.R.L. în fiecare an.

       S-a constatat că au fost prestate servicii de inginerie privind :”proiectarea 3D, 2D a unor linii de producţie auto şi simularea privind funcţionarea acestora, proiectarea anumitor celule din anumite linii de productie auto, proiectare 3D, 2D de dispozitive, de roboţi, sisteme transport fără şofer, precum şi programare offline (OLP) si online, de dispozitive, roboti,etc.”, în vederea construcţiei de maşini.

       Astfel, societatea verificată a aplicat în mod eronat facilitătile în construcţii, respectiv reducerea cotei de contribuţie de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii, deşi desfăşoară activităţi de inginerie definite de codul CAEN 7112, acestea nu sunt şi nu au legătură cu domeniul construcţiilor, activitatea desfăşurată de aceasta fiind de proiectare de piese, dipozitive, roboţi, părţi din linii de fabricaţie de autovehicule, etc.

     Organele de inspecţie fiscală au procedat la recalcularea impozitului pe veniturile de natură salarială şi a contribuţiilor aferente acestora, fiind stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de x lei.

 

Sursa: ANAF