Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”, cod CAEN 111.

        Perioada verificată:

          01.01.2018 31.12.2021 Impozit pe profit;

          01.04.2019 – 31.12.2022 TVA.

        Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

        Urmare verificărilor efectuate, organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea verificată a înregistrat în evidenta contabilă, cheltuieli reprezentând achiziţii servicii management, fără a fi identificate servicille care au fost efectiv prestate şi necesitatea efectuării acestora, fapt pentru care cheltuielile au fost stabitite ca fiind nedeductibile fiscal.

      In ceea ce priveşte TVA, organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea verificată a înregistrat facturi de achiziţie servicii management, fără a fi identificate serviciile care au fost efectiv prestate şi necesitatea efectuării acestora, iar, pentru anul agricol 2018-2019, a înfiinţat cultura de „năut” pe o suprafaţă de 271,88 ha pentru care a înregistrat cheltuieli fără să obţină producţie, „fiind afectată de calamităţile naturale”, fără a prezenta documente şi procese verbale completate conform

prevederilor legale, fapt pentru care nu s-a acordat drept de deducere a TVA aferentă acestora.

       Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit sume suplimentare în sumă totală de x lei, din care:

       – Impozit pe profit x lei;

       – TVA x lei.

 

Sursa: ANAF