Inspecţii fiscale desfăşurate la contribuabili persoane fizice

X şi Y Asociaţie, are ca obiect de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, cod CAEN 4210.

        Perioada verificată a fost: 01.01.2016-31.12.2021.

        Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală:

        Urmare verificărilor efectuate organele de inspecţie fiscală au stabilit cheltuieli nedeductibile astfel:

        – suma de x lei provenită din diferenţa între venitul brut declarat de către asociere şi venitul încasat de către aceasta;

        – suma de x lei, reprezintă incasări prin viramente bancare de la furnizorul S.C. Y S.A., cât si de la persoane fizice, operaţiuni neinregistrate în evidenţa contabilă şi nedeclarate la venitul brut;

       – suma de x lei, provenind din declararea cheltuielilor deductibile de către asociere aferente plătitor efectuate, cheltuieli nejustificate prin documente.

 

Sursa: ANAF