Proiect MF privind extindere termen aplicare amenzi e-factura

Ministerul de Finante a publicat in 22.03.2024 un nou proiect legislativ care vizeaza extinderea termenului pana la care nu se vor aplica amenzi la e-factura.

Conform art. LIX alin. (7) din Legea nr. 296/2023 se prevede că nerespectarea termenului limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. De asemenea art. LIX alin. (8) din Legea nr. 296/2023 prevede ca în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 nu se sancționează cu amendă nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Prin acest proiect se propune modificarea alin. (7) al art. LIX din Legea nr. 296/2023 în vederea identificării exacte a faptei ce constituie contravenție și se sancționează cu amendă, respectiv fapta privind nerespectarea prevederilor alin. (6) pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice.

Totodată, se propune extinderea cu 2 luni a perioadei în care nu se aplică sancțiuni pentru nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, respectiv această faptă nu se va sancționa în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2024.