Termen depunere Bilant aferent exercitiului financiar 2023 pentru microintreprinderi

Conform unor lamuriri recente emise de Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), microintreprinderile trebuie sa depuna la 31 martie 2024 situatiile financiare restante din anii anteriori, nu cele aferente exercitiului financiar 2023!

Potrivit art.36 alin.(1) lit.a) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute de aceasta depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.