Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate”, cod CAEN 6820.

         Perioada verificată: 01.01.2016-31.12.2020.

         Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

         Din verificarea efectuată, organele de inspecţie fiscală au stabilit suplimentar pentru perioada 2016-2020, baza impozabilă suplimentară în sumă de x lei şi impozit pe profit aferent în sumă de x lei, având în vedere următoarele aspecte:

– cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, reprezentând cheltuielile cu servicii intra-grup licenţiere drepturi proprietate intelectuală şi servicii de gestionare strategică a activelor facturate de către societatea X din statut membru X, în sumă totală de x lei,

 – cheltuieli nedeductibile cu dobânzile şi diferenţete de curs valutar în sumă totală de x lei, înregistrate în baza contractelor de imprumut încheiate cu societatea X din statut membru Y;

– diminuarea cu x lei a cuantumului cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile reportate la 31.12.2020, de la suma de x lei stabilite de societate la suma de x lei.

        Ca urmare a deficienţelor constatate, organele de inspecţie fiscală au anulat pierderea fiscală cumulată de x lei, şi au recalculat impozitul pe profit stabilind pentru perioada analizată impozit pe profit în sumă de x lei, faţă de x lei stabitit de societatea verificată, rezultând impozit pe profit suptimentar in sumă totală de x lei.

 

Sursa: ANAF