Constatari inspectie fiscala la o persoana fizica 2

P.F.A. X2, are ca obiect de activitate ” Comerţ cu ridicata al animalelor vii”,

cod CAEN 4623.

Perioada verificată a fost:

-18.03.2021 – 28.02.2023 impozit pe veniturile din activități independente;

– 18.03.2021 – 28.02.2023 TVA;

– 18.03.2021 – 28.02.2023 contribuţii sociale.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

Organele de inspecţie fiscală au constatat că în evidenţa contabilă a P.F.A. X au fost înregistrate documente reprezentând tranzacţii cu animale (ovine) de la persoane fizice domiciliate în diverse regiuni ale ţării, persoane înregistrate în Registrul special al agricultorilor.

În perioada supusă controlului operatorul economic a efectuat livrări de bunuri – „animale vii” către parteneri înregistraţi în scopuri de TVA, realizând operațiuni supuse cotei reduse de TVA de 9%, conform prevederilor art. 291, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, s-a constatat că nu au fost respectate prevederile privind evidența corectă și completă a operaţiunilor efectuate în desfășurarea activităţii economice, care au condus la concluzia organelor de inspecție fiscală că înregistrările identificate nu au fost bazate pe tranzacţii reale, acestea fiind făcute pentru a crea o situație de aparentă legalitate care să determine în mod artificial, o situaţie fiscală mai favorabilă atât în ceea ce privește modul de impunere a venitului realizat, cât și la stabilirea TVA datorată bugetului de stat.

Urmare inspecției fiscale efectuate la P.F.A. X s-au constatat și deficiențe referitoare la:

– nerespectarea Normelor generale privind contabilitatea în partidă simplă și documentele financiare, norme ce menţionează în mod expres elementele principale pe care trebuie să le cuprindă documentele justificative, înscrierea datelor, procedura de corectare a documentelor, precum și interzicerea modificărilor și corecturilor în cazul documentelor pe baza cărora se primește, se eliberează sau se justifică numerarul;

– erori de înregistrare a documentului justificativ, cheltuieli înregistrate de două ori după aceeași filă de comercializare, înregistrarea de cheltuieli după facturi ce nu conțin toate informaţiile obligatorii prevăzute de legislaţie;

– nerespectarea prevederilor privind limitările speciale ale dreptului de deducere a cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

 

În concluzie, urmare inspecției fiscale au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de x, astfel:

– Impozit pe veniturile din activităţi independente în sumă de x lei;

– Taxa pe valoarea adăugată în sumă de x lei;

– Contribuţii sociale în sumă de x lei.

 

 

Sursa: ANAF