Constatari inspectie fiscala la persoana fizica 1

1.P.F.X – Perioada verificată a fost: 01.,01.2016-31.12.2018.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală:

În urma verificărilor efectuate la PF. X, organele de inspecție fiscală au constatat faptul că, în perioada 01.01.2016-31.12.2018, persoana fizică X, a desfăşurat prin operaţiunile de tranzacţionare de criptomonedă, activitate economică în scopul realizării de venituri pentru care datorează impozit pe venit, conform prevederilor art.114 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În sensul prevederilor legale menţionate, persoana fizică X, avea obligaţia calculării și virării către bugetul de stat a impozitului pe veniturile obţinute din tranzacționarea de criptomonedă, respectiv suma de x lei.

 

Sursa: ANAF