„Ordonanța trenuleț” a asigurat faptul că obligațiile financiar-contabile nu au fost trecute cu vederea, rezultând creșteri semnificative ale amenzilor

Potrivit consultanților de la PwC România, amenzile pentru companiile care nu își îndeplinesc obligațiile financiar-contabile au cunoscut o creștere semnificativă, în unele cazuri fiind chiar și o dublare a penalităților. Implementarea s-a facut prin modificări la Legea nr. 82/1991 (Legea contabilității) în „Ordonanța trenulet” (MO nr. 115/2023), după cum a raportat Agerpres. Aceasta Ordonanța cuprinde toate modificările care vor intra în vigoare pentru situațiile financiare ale anului fiscal 2023.

Potrivit unei analize transmisă marți AGERPRES de către Miruna Dragoman, Senior Manager al PwC România, cele mai semnificative modificări țin de cerințele din manualul de politici contabile și de finalizare a inventarierii. Autoritățile urmăresc să îmbunătățească conformitatea voluntară, în același timp, sancționând companiile care nu își îndeplinesc obligațiile legale. Este de remarcat faptul că amenzile detaliate prevăzute la articolul 42 din Legea contabilității au rămas în mare parte neschimbate din 2011, iar unele au rămas chiar aceleași din 2008.

Legea nr. 296/2023 a făcut un prim pas în direcția majorării penalităților aplicate companiilor prin desființarea prevederii care permitea entităților economice sancționate conform Legii Contabilității să plătească jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la primirea sau de la comunicarea penalității.

O societate care deținea active și pasive sau nu le-a înregistrat în contabilitate putea fi amendată între 1.000 și 10.000 de lei înainte de actualizarea Ordonanței.  Acelasi specialist a declarat că amenzile cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei ar putea fi aplicate începând de la sfârșitul anului 2023, adică aproape de două ori nivelul precedent.

Sursa citată sugerează că existența manualelor de politici și proceduri contabile este un alt factor care s-a schimbat. O companie care nu respectă reglementările Ministerului Finanțelor Publice se poate confrunta cu amenzi cuprinse între 300 și 4.000 de lei, în timp ce acum poate primi amenzi între 2.000 și 10.000 de lei.

În ciuda existenței politicilor și procedurilor contabile, aprobarea Reglementărilor contabile pentru situațiile financiare anuale individuale și rapoartele anuale consolidate necesită aprobarea prin Legea Contabilității. Potrivit Mirunei Dragoman, administratorii sunt responsabili pentru semnarea unei declarații care confirmă respectarea reglementărilor contabile la întocmirea situațiilor financiare anuale.

De la înfiinţare, o societate trebuie să îşi pregătească manualul de politici contabile, detaliind politicile, procedurile contabile pe care le va aplica în operaţiunile financiar-contabile avand in vedere specificul activităţii desfăşurate. Acest manualul trebuie să fie actualizat periodic pentru a reflecta modificările legislative sau schimbările în politicile contabile aplicate la nivelul societăţii.

Interesul pentru manualul de politici contabile este redus, dar nu același lucru se poate spune despre procesul de inventariere. Potrivit legii, inventarierea patrimoniului trebuie efectuată cel puțin o dată în fiecare exercițiu financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării, transformării sau lichidării unei societăți.

Specialiștii de la PwC România susțin că inventarierea anuală se referă la toate elementele patrimoniale și nu se limitează doar la active fixe sau stocuri. Prevederile privind inventarierea pot fi găsite în OMFP nr. 1802/2014 și OMFP nr. 2861/2009.

Începând cu anul 2023, dacă o companie nu efectuează inventarierea patrimoniului cel puțin o dată pe an, poate fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 20.000 lei, față de amenzi anterioare de 400 până la 5.000 lei. Analiza PwC România spune: „Este important de menționat că în practică am observat că documentele pregătite pentru inventarierea patrimoniului sunt solicitate și în cadrul inspecțiilor fiscale”.

O modificare semnificativă a reglementărilor se referă la sancțiuni sau amenzi aplicate pentru nerespectarea prevederilor acestora. Amenzile sunt modificate pentru a varia de la 2. 000 lei la 20. 000 lei, suma efectivă crescând de la 300 la 4. 000 lei. Legea contabilității specifică faptul că registrul jurnal, registrul de inventar (dacă există), registrul contabil și balanța de verificare sunt registrele contabile necesare.

În plus, în anul 2023, conform legii nr. 36/2023, anumite perioade de păstrare au fost reduse  de la 10 ani la 5 ani. Așadar, registrul contabil, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile și bazele de date din utilizarea sistemului contabil se vor păstra pe o perioadă de 5 ani. Totuși, trebuie să fim atenți la metoda de calcul a acestei perioade de timp. Situațiile financiare și rapoartele contabile  vor fi păstrate timp de zece ani. Amenda pentru nedepunerea la timp a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor contabile rămâne neschimbată. Administratorii trebuie însă să acorde mai multă atenție modalității de respectare a legilor contabile, deoarece după aceste modificări legale, o societate comercială cu un an fiscal diferit de anul calendaristic este obligată să își verifice situațiile financiare.stații financiare dar nu trebuie să întocmească situațiile financiare. situațiile financiare consolidate, nerespectarea prevederilor legale poate atrage o amendă de  până la 60.000 lei (suma calculată pe valoarea minimă a penalității), față de valoarea anterioară de până la 20.000 lei ( ținând cont de ușurința de a plăti jumătate din amenda în termen de 15 zile)”, au mai transmis experții companiei de consultanță fiscală.