Deducerea personala

      Persoanele fizice care obtin venituri din salarii au dreptul la o deducere din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala cuprinde deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara si se acorda in limita venitului impozabil lunar realizat.

Deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna de realizare a venitului. In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, se utilizeaza mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de pana la 2000 lei peste nivelul salariului de baza brut pe tara, inclusiv, deducerile personale de baza se stabilesc potrivit urmatorului tabel:

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste nivelul prevazut mai sus nu se acorda deducerea personala de baza.

Cine poate fi persoana in intretinere?

  • sotul/sotia;
  • copiii sub 18 ani;
  • alti membri de familie pana la gradul al doilea de rudenie (inclusiv de gradul doi), dupa cum urmează:
  • parintii salariatului sau ai sotiei/sotului acestuia;
  • bunicii salariatului sau ai sotiei/sotului acestuia;
  • nepotii salariatului pe linie dreapta descendenta, nefiind inclusi aici nepotii de frate/sora ai salariatului;
  • fratii sau surorile salariatului sau ai sotiei/sotului acestuia.

 Conditii: persoana aflata in intretinere trebuie sa aiba venituri, impozabile si neimpozabile, care sa nu depaseasca lunar 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu exceptia urmatoarelor:

-burselor de studii primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;

-premiilor obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice/paralimpice;

-premiilor si altor drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale;

-pensiilor de urmas cuvenite conform legii;

-prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia.

 

 Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane.

Deducerea personala suplimentara se acorda astfel:

15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara.

-100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 ani, daca acesta este inscris intr-o unitate de invatamant, parintelui care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Deducerea personala suplimentara de 100 de lei lunar se va acorda doar unuia dintre parinti, in cazul in care copilul este intretinut de ambii parinti, prin prezentarea documentului care atesta inscrierea copilului la scoala si a unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui beneficiar.

 

Cine poate deveni coasigurat in sistemul de sanatate?

  • sotul
  • sotia                                     
  • parintii

In aceasta calitate, nu platesc contributie de sanatate, dar beneficiaza de servicii medicale in sistemul de asigurari de sanatate.

Conditii: se afla in intretinerea unei persoane asigurate; nu detin terenuri agricole sau silvice cu suprafata mai mare de 10.000 mp in zona de deal sau ses. 

Coasiguratii nu pot avea coasigurati la randul lor.