Perioada de proba

Parte integranta a contractului individual de munca, perioada de proba reprezinta prima perioada de timp de la inceperea activitatii a unui salariat. Este o perioada importanta atat pentru angajator, care poate astfel sa verifice aptitudinile salariatului, cat si pentru salariat, care se poate convinge daca noul loc de munca este cel potrivit pentru el intr-adevar. Pe durata perioadei de proba, sau la sfarsitul acesteia, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi nevoie de preaviz si fara a fi nevoie de o justificare (art. 31 alin. 3, Codul muncii).

In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe o perioada determinata, durata perioadei de proba variaza astfel :

  • Pentru durata contractului mai mica de 3 luni se vor stabili maxim 5 zile lucratoare ;
  • Pentru durata contractului cuprinsa intre 3 si 6 luni perioada de proba nu va depasi 15 zile lucratoare ;
  • Pentru durata contractului mai mare de 6 luni perioada de proba va fi de maxim 30 zile lucratoare pentru salariatii incadrati in functii de executie si maxim 45 zile lucratoare pentru cei incadrati in functii de conducere.

Cand vorbim despre contractele individuale de munca incheiate pe durata nedeterminata perioada de proba va fi de maxim 90 zile calendaristice pentru functiile de executie si maxim 120 zile calendaristice pentru functiile de conducere. In cazul persoanelor cu handicap perioada de proba nu va depasi 30 zile calendaristice.

Pentru contractele de munca temporara maximul perioadei de proba este urmatorul:

  • 2 zile lucratoare pentru contracte de munca temporare incheiate pentru maxim o luna ;
  • 5 zile lucratoare pentru contractele temporare de munca incheiate pentru una pana la 3 luni ;
  • 15 zile lucratoare pentru contractele temporare de munca care au o durata de 3-6 luni ;
  • 20 zile lucratoare pentru contractele temporare de munca incheiate pentru mai mult de 6 luni in cazul functiilor de executie si 30 zile lucratoare in cazul functiilor de conducere.

Daca partile agreeaza astfel, perioada de proba poate fi si de 0 zile.

Pentru transparenta, pe langa durata perioadei de proba, in contractul individual de munca trebuie precizate si conditiile pe care salariatul trebuie sa le indeplineasca in aceasta perioada.

Este important de stiut ca pe durata desfasurarii unui contract individual de munca nu se poate impune decat o perioada de proba. Prin exceptie, un salariat poate fi supus unei noi perioade de proba la acelasi angajator daca i se modifica functia sau conditiile de munca (de la conditii normale de munca trece la conditii grele, vatamatoare sau periculoase).

Pe durata intregii perioade de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.