Modificari legislative din 11.11.2023 incasari si plati numerar

Conform modificarilor publicate in data de 11.11.2023 la Legea 70/2015 in domeniul disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar, va facem cunoscuta ultima varianta:

 

Incasarile in numerar

–             Se pot efectua incasari in numerar de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, asociari si entitati cu sau fara personalitate juridica in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei /persoana

–             Este interzis emiterea de facturi fractionate pentru o livrare de bunuri sau prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei

–             Magazinele de tip cash & carry pot efectua încasări în numerar de la aceleași persoane în limita unui plafon de cel mult 10.000 lei/persoană 

–             Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei. O factura emisa pentru o livrare de bunuri sau prestare de servicii a carei valoare este mai mare de 5.000 lei poate fi incasata astfel: in numerar, doar printr-o singura incasare in limita a 5.000 lei, diferenta putand fi incasata numai prin instrumente bancare.

–             Este interzisa acordarea oricaror avantaje acordate clientilor pentru efectuarea de plati in numerar.

 

 

Platile in numerar

–             Se pot efectua plati in numerar catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, asociari si entitati cu sau fara personalitate juridica in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi

–             Plati catre magazine de tipul cash and carry, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei

–             Plati din avansurile spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de persoana

–             Sunt interzise platile fragmentate in numerar pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor cash and carry. O factura a carei valoare este mai mare de 5.000 RON/10.000 RON poate fi achitata in numerar doar printr-o singura plata in numerar in limita a 5.000 lei/10.000 lei, diferenta putand fi achitata doar prin instrumente bancare.

–             In limita plafonului zilnic de plati in numerar, in suma de 10.000 lei/zi sunt incluse si avansurile spre decontare acordate salariatilor ( dar nu mai mult de 1.000 lei/salariat). Sunt exceptate din acest plafon plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, diurnei, cazarii si a altor cheltuieli neprevazute efectuate in acest sens.

–             Se pot efectua incasari/plăţi în numerar între persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, asociari si entitati cu sau fara personalitate juridica si persoane fizice pentru livrări/achizitii de bunuri/prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre/de la o persoana si totodata este interzisa fragmentarea acestora pentru pentru operatiunile de incasări/plăti mai mari de 10.000 lei

–             Este interzisa efectuarea platilor/incasarilor in numerar catre/de la persoane fizice in calitatea de asociat/administrator, reprezentand imprumuturi. Legea este ambigua in ceea ce priveste acordarea/ restituirea de imprumuturi cash in relatia cu persoane fizice, altele decat cele care au calitatea de asociati/administrator, deoarece odata este limitata in plafonul de 10.000 lei/ persoana si alta data este interzisa.

 

Soldul casieriei

–             Sumele in numerar aflate in caserie nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele in numerar care depasesc plafonul se depun in conturile bancare ale acestora in termen de 2 zile lucratoare

–             Se admite depasirea plafonul de 50.000 lei doar pentru sumele aferente platilor de salarii, a altor drepturi si de personal si pentru achiziții de la persoane fizice doar pentru o perioada de 3 zile lucratoare

–             Dacă suma cu care se depășeste plafonul de 50.000 lei nu e utilizata pentru plata drepturilor de personal ori achiziții de la persoane fizice ori este mult mai mare decât valoarea necesară plății acestora, entitatea are obligația să depună la bancă sumele respective în termen de 2 zile lucrătoare.

 

Exceptii de la plafoane

–             Depuneri de numerar in conturi deschise la institutii de credit, inclusiv automatele de incasari numerar

–             Plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru transportul, diurna, cazare si alte cheltuieli neprevazute efectuate in acest sens

–             Plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului

–             Retragerea de numerar din conturi deschise la institutii de credit

–             Depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza de bancnote sau monede

–             Restituirea sumelor în cazul bunurilor returnate de clienți ori a serviciilor ce nu au fost prestate, urmează aceleași reguli de mai sus.

 

–             Între persoane fizice operațiuni de încasări și plăți numerar se pot face în limita unui plafon zilnic de cel mult 50.000 lei nefiind permisă fragmentarea tranzacției ori a plăților/încasărilor.

 

Amenzi

–             Nerespectarea prevederilor se sanctioneaza cu amenda de 25% din suma incasata/platita, respectiv detinuta in caserie, care depaseste plafonul stabilit prin lege, pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 500 lei.

–             Nerespectarea prevederii privind acordarea de avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei

 

Aceste modificari legislative vor intra in vigoare incepand cu data de 11 noiembrie 2023.