Schema minimis dedicata sectorului cultural

La data de 1 Noiembrie 2023 încep depunerile pentru accesarea „Schemei de ajutor de minimis dedicate sectorului cultural independent” conform ordinului Ministerului Culturii nr.3453/04.112022 .

Suma maximă ce poate fi obținută este de 200.000 euro/beneficiar și se calculează ca 20% din diferența cifrei de afaceri pe codurile CAEN eligibile dintre anii 2019 și 2020.

Condiții de eligibilitate:

Sunt persoane juridice constituite legal (SRL, ONG, SA, SNC, SCS etc.);

Solicitanții nu se află în insolvență;

Reprezentantul legal deține semnătură electronică;

Solicitanții au depus situațiile financiare anuale aferente anilor 2019, 2020, 2021 și 2022 la instituțiile fiscale abilitate, în termen legal;

Prezintă o diferență între cifra de afaceri din 2019 și 2020;

Au avut cifră de afaceri în cel puțin unul dintre codurile CAEN:

CAEN

Domenii de activitate

1820

Reproducerea înregistrărilor

 

4690

Comerț cu ridicata nespecializat*

 *limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg

 

4761

Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate*

*limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg

 

 

4791

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*

*limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice

 

5811

Activități de editare a cărților

5911

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912

Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune

5913

Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914

Proiecția de filme cinematografice

5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

7420

Activități fotografice

 

7990

Alte servicii de rezervare și asistență turistică*

* limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice

8552

Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

9001

Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002

Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003

Activități de creație artistică

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101

Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9102

Activități ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

 

Cheltuieli eligibile:

Solicitanții trebuie, cu prioritate, să-și achite datoriile la bugetul central în momentul primirii grantului!

Toate celelalte cheltuieli efectuate din grant sunt eligibile atât timp cât sunt înregistrate în contabilitatea firmei și sunt în legătură cu domeniul de activitate pentru care au obținut finanțarea.

Atenție, dacă sunteți plătitor de TVA: Sumele eligibile sunt sumele fără TVA.

Asumări ale solicitantului:

Beneficiarii se obligă să mențină activitatea societății pe o perioadă de 6 luni de la data încasării ultimei tranșe din grant și să-și achite datoriile la bugetul central.

Epuizează sumele obținute în maxim 6 luni de la data încasării ultimei tranșe din grant.

Avantajele programului:

Nu există riscul să nu obțineți finanțarea. În cazul în care se depășește bugetul programului, vor fi reduse sumele eligibile ale tuturor beneficiarilor astfel încât toată lumea să obțină ajutorul de stat.

Prima tranșă de bani va fi alocată până la 31.12.2023, iar ultima tranșă, cel târziu până la 30 iunie 2024.