Procedura de punere in aplicare a prevederilor art. 291^5alin.8-9 din CPF (2)

Procedura de diligenta fiscala:

In scopul identificarii Vanzatorilor Raportabili se aplica procedura descrisa mai jos.

Pentru a determina daca un Vanzator care este o Entitate se califica drept Vanzator Exclus in sensul descris la pct. 4 lit. a) si b) din subsectiunea B din sectiunea I, un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate utiliza informatiile disponibile in mod public sau o confirmare din partea Vanzatorului care este o Entitate.

Pentru a determina daca un Vanzator se califica drept Vanzator Exclus in sensul descris la pct. 4 lit. c) si d) din subsectiunea B din sectiunea I, un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate utiliza evidentele aflate la dispozitia sa.

 

Operatorul de platforma care are obligatia de raportare colecteaza toate informatiile urmatoare pentru fiecare Vanzator care este o persoana fizica si care nu este Vanzator Exclus:

 1. prenumele si numele;

 2. Adresa Principala;

 3. orice NIF emis Vanzatorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent, si, in absenta unui NIF, locul nasterii Vanzatorului respectiv;

 4. numarul TVA al Vanzatorului respectiv, daca exista;

 5. data nasterii.

 

Operatorul de platforma care are obligatia de raportare colecteaza toate informatiile urmatoare pentru fiecare Vanzator care este o Entitate si care nu este Vanzator Exclus:

 1. denumirea juridica;

 2. Adresa Principala;

 3. orice NIF emis Vanzatorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent;

 4. numarul TVA al Vanzatorului respectiv, daca exista;

 5. numarul de inregistrare in Registrul Comertului;

 6. existenta oricarui sediu permanent prin care se realizeaza Activitati Relevante in Romania sau in oricare alt stat membru, daca informatia este disponibila, indicand fiecare stat membru in care este situat un astfel de sediu permanent.

 

Operatorul de platforma care are obligatia de raportare stabileste daca informatiile colectate in temeiul subsectiunii A, al pct. 2, lit. a)-e) din subsectiunea B si al subsectiunii E sunt corecte, utilizand toate informatiile si documentele de care dispune in evidentele sale, precum si orice interfata electronica pusa la dispozitie gratuit de un stat membru sau de Uniunea Europeana pentru a verifica valabilitatea NIF-ului si/sau a numarului TVA.

Un Operator de platforma care are obligatia de raportare considera ca un Vanzator este rezident in Romania sau intr-un stat membru daca Adresa Principala a Vanzatorului se afla in Romania sau in statul membru respectiv.

In cazul in care Adresa principala a Vanzatorului se afla intr-un alt stat membru, un Operator de platforma care are obligatia de raportare considera ca Vanzatorul este rezident si in Romania in cazul in care NIF-ul i-a fost emis in Romania in conformitate cu normele legale in vigoare.

Un Operator de platforma care are obligatia de raportare considera ca Vanzatorul are rezidenta si in statul membru de emitere a NIF-ului daca statul emitent este diferit de statul membru in care se afla Adresa Principala a Vanzatorului.

In cazul in care Vanzatorul a furnizat informatii cu privire la existenta unui sediu permanent in Romania sau intr-un alt stat membru, in conformitate cu pct. 2, lit. f) de la subsectiunea B, un Operator de platforma care are obligatia de raportare considera ca un Vanzator este rezident si in Romania sau in statul membru respectiv, astfel cum a precizat Vanzatorul.

 

Colectarea informatiilor privind bunul imobil inchiriat

Daca un Vanzator desfasoara o Activitate Relevanta care implica inchirierea de bunuri imobile situate in Romania sau intr-un alt stat membru, Operatorul de platforma care are obligatia de raportare colecteaza adresa fiecarui Bun Imobil Listat si, daca a fost emis, numarul cartii funciare respective sau echivalentul acestuia prevazut de normele legale in vigoare din Romania sau de dreptul intern al statului membru in care se afla.

Daca un Operator de platforma care are obligatia de raportare a facilitat peste 2.000 de Activitati Relevante prin inchirierea unui Bun Imobil Listat pentru acelasi Vanzator care este o Entitate, Operatorul de platforma care are obligatia de raportare colecteaza documente justificative, date sau informatii conform carora Bunul Imobil Listat este detinut de acelasi proprietar.

Termenele de finalizare si de valabilitate ale procedurii de diligenta fiscala

Un Operator de platforma care are obligatia de raportare finalizeaza procedura de diligenta fiscala prevazuta la subsectiunile A-E pana la data de 31 decembrie a Perioadei de Raportare.

Prin exceptie, pentru Vanzatorii care sunt inregistrati deja pe Platforma la 1 ianuarie 2023 sau de la data la care o Entitate devine Operator de platforma care are obligatia de raportare, procedura de diligenta fiscala prevazuta la subsectiunile A-E trebuie sa fie finalizata pana la data de 31 decembrie a celei de a doua Perioade de Raportare de catre Operatorul de platforma care are obligatia de raportare.

Prin exceptie, un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate utiliza procedura de diligenta fiscala efectuata in legatura cu Perioadele de Raportare anterioare daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) informatiile despre Vanzator solicitate la pct.1 si 2 din subsectiunea B au fost fie colectate si verificate, fie confirmate in ultimele 36 de luni si

b) Operatorul de platforma care are obligatia de raportare nu are motive sa considere ca informatiile colectate in temeiul subsectiunilor A, B si E sunt sau au devenit incorecte sau nu mai sunt de incredere.

 

Aplicarea procedurii de diligenta fiscala numai Vanzatorilor Activi

Un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate alege sa efectueze procedura de diligenta fiscala in temeiul subsectiunilor A-F numai in ceea ce priveste Vanzatorii Activi.

Indeplinirea procedurii de diligenta fiscala de catre terti

Un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate incredinta unui prestator de servicii tert indeplinirea procedurii de diligenta fiscala prevazute in prezenta sectiune, insa aceste obligatii raman in responsabilitatea Operatorului de platforma care are obligatia de raportare.

Daca un Operator de platforma efectueaza procedura de diligenta fiscala pentru un Operator de platforma care are obligatia de raportare in ceea ce priveste aceeasi Platforma in temeiul pct. 1, Operatorul de platforma in cauza efectueaza procedura de diligenta fiscala in temeiul normelor prevazute in prezenta sectiune. Obligatiile privind procedura de diligenta fiscala raman in responsabilitatea Operatorului de platforma care are obligatia de raportare.

 

Informatiile care urmeaza a fi raportate

 

Fiecare Operator de platforma care are obligatia de raportare raporteaza autoritatii competente din Romania urmatoarele informatii:

 1. Numele, adresa sediului social, NIF-ul si, daca este cazul, numarul individual de identificare alocat in temeiul art. 2915, alin. (10) ale Operatorului de platforma care are obligatia de raportare, precum si denumirea comerciala/denumirile comerciale a/le Platformei/Platformelor pentru care Operatorul de platforma care are obligatia de raportare raporteaza

 2. Pentru fiecare Vanzator Raportabil care a realizat Activitatea Relevanta, alta decat inchirierea de bunuri imobile:

 1. informatiile care trebuie colectate in temeiul subsectiunii B din sectiunea II;

 2. Numarul de identificare a Contului Financiar, in masura in care Operatorul de platforma care are obligatia de raportare dispune de aceasta informatie si daca autoritatea competenta din Romania sau din statul membru in care Vanzatorul Raportabil este rezident in sensul subsectiunii D din sectiunea II nu a notificat in mod public faptul ca nu intentioneaza sa utilizeze Numarul de Identificare a Contului Financiar in acest scop;

 3. in cazul in care este diferit de numele Vanzatorului Raportabil, pe langa Numarul de Identificare a Contului Financiar, numele titularului contului financiar in care se plateste sau se crediteaza Contraprestatia, in masura in care Operatorul de platforma care are obligatia de raportare cunoaste acest nume, precum si orice alte informatii de identificare financiara a titularului contului respectiv disponibile pentru Operatorul de platforma care are obligatia de raportare;

 4. fiecare stat membru in care Vanzatorul Raportabil are rezidenta, inclusiv rezidenta fiscala din Romania, daca este cazul, in scopul prevazut de art. 2915 si al prezentei anexe, astfel cum este determinat in temeiul subsectiunii D din sectiunea II;

 5. Contraprestatia totala platita sau creditata in fiecare trimestru al Perioadei de Raportare si numarul de Activitati Relevante pentru care aceasta a fost platita sau creditata;

 6. orice onorarii, comisioane sau taxe retinute sau percepute de Operatorul de platforma care are obligatia de raportare in fiecare trimestru al Perioadei de Raportare.

  1. Pentru fiecare Vanzator Raportabil care a desfasurat o Activitate relevanta care implica inchirierea de bunuri imobile:

 7. informatiile care trebuie colectate in temeiul subsectiunii B a sectiunii II;

 8. Numarul de Identificare a Contului Financiar, in masura in care Operatorul de platforma care are obligatia de raportare dispune de aceasta informatie si daca autoritatea competenta din Romania sau din statul membru in care Vanzatorul Raportabil isi are rezidenta in sensul subsectiunii D din sectiunea II nu a notificat in mod public faptul ca nu intentioneaza sa utilizeze Numarul de Identificare a Contului Financiar in acest scop;

 9. in cazul in care este diferit de numele Vanzatorului Raportabil, pe langa Numarul de Identificare a Contului Financiar, numele titularului contului financiar in care se plateste sau se crediteaza Contraprestatia, in masura in care Operatorul de platforma care are obligatia de raportare cunoaste acest nume, precum si orice alte informatii de identificare financiara a titularului contului respectiv disponibile pentru Operatorul de platforma care are obligatia de raportare;

 10. fiecare stat membru in care Vanzatorul Raportabil are rezidenta, inclusiv rezidenta fiscala din Romania, daca este cazul, in scopul prevazut de art. 2915 si al prezentei anexe, astfel cum este determinat in temeiul subsectiunii D din sectiunea II;

 11. adresa fiecarui Bun Imobil Listat, stabilita pe baza procedurii prevazute in subsectiunea E din sectiunea II, si numarul cartii funciare respective sau echivalentul acestuia in temeiul normelor legale in vigoare sau in temeiul dreptului intern al statului membru in care se afla Bunul Imobil Respectiv, daca este disponibil;

 12. Contraprestatia totala platita sau creditata in fiecare trimestru al Perioadei de Raportare si numarul de activitati relevante corespunzator fiecarui Bun Imobil Listat;

 13. orice onorarii, comisioane sau taxe retinute sau percepute de Operatorul de platforma care are obligatia de raportare in fiecare trimestru al Perioadei de Raportare;

 14. daca este disponibil, numarul de zile pentru care a fost inchiriat fiecare Bun Imobil Listat in timpul Perioadei de Raportare si tipul fiecarui Bun Imobil Listat.

 

Procedura administrativa de alegere a unui singur stat membru in care sa se raporteze informatiile

In cazul in care un Operator de platforma care are obligatia de raportare in sensul pct. 4 lit. a) din subsectiunea A a sectiunii I indeplineste oricare dintre conditiile prevazute la aceasta dispozitie si in Romania si in alte state membre, atunci Operatorul de platforma care are obligatia de raportare poate alege sa efectueze fie in Romania, fie in alt stat membru procedurile de raportare prevazute la sectiunea III.

Operatorul de platforma care are obligatia de raportare informeaza autoritatea competenta din Romania si toate autoritatile competente din celelalte state membre in legatura cu alegerea sa.

Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabileste procedura administrativa prin care Operatorul de platforma care are obligatia de raportare poate alege sa efectueze in Romania procedurile de raportare prevazute la sectiunea III.

 

 

Baza legala:

 • Ordinul ANAF nr. 1226/2023 pentru aprobarea procedurilor de punere in aplicare a prevederilor art. 291^5, alin. (8) si (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

 • Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.