Stimulentul de insertie la revenirea din CCC

Stimulentul de insertie este o suma de bani acordata de stat celor care se intorc la munca din concediul de crestere (CCC) inainte ca cel mic sa implineasca doi/trei ani sau dupa ce acesta a implinit doi/trei ani pana la varsta de trei/patru ani.

Valoarea stimulentului poate fi de 1.500 lei sau 650 lei, in functie de momentul intoarcerii la munca.

Conform art.13 din Normele metodologice de aplicare a OUG 111/2010, dreptul la stimulentul de insertie se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta la art. 2, alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea de acordare va fi insotita numai de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului;
 2. pentru persoana care desi are dreptul, nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6.

 

Pentru persoanele care solicita acordarea stimulentului de insertie dupa implinirea de catre copil a varstei de 2, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitati, prevazut la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta, acesta se acorda dupa cum urmeaza:

 1. incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevazut la art. 15, alin. (1) lit. c1) din ordonanta de urgenta;
 2. incepand cu data depunerii cererii in cazul in care cererea este depusa peste termenul prevazut la art. 15, alin. (1), lit. c1) din ordonanta de urgenta.

 

Stimulentul de insertie se acorda oricaruia dintre parinti sau oricareia dintre persoanele prevazute la art. 8, alin. (2) din OUG 111/2010 (persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore), care a efectuat cel putin o luna de concediu pentru cresterea copiilor.

Conform art. 7, alin. (1) din OUG 111/2010, persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2, alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, alin. (1) au dreptul la un stimulent de insertie, dupa cum urmeaza:

a) in cuantum de 1.500 lei, daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;

b) in cuantum de 650 lei daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.

 

Ca noutate, de anul acesta, printr-o completare a ordonantei privind concediile de crestere, adoptatorii beneficiari ai concediului de acomodare sunt enumerati printre cei care pot cere stimulentul de insertie atunci cand se intorc la activitatea profesionala din acest concediu.

Persoanele care au finalizat concediul pentru cresterea copiilor si obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, alin.(1) beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (1), lit. b) dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati. Acest stimulent de insertie se acorda inclusiv persoanelor prevazute la art.7, alin. (1).

Potrivit art.15, alin.(1), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc dupa cum urmeaza:

 1. incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 2. incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
 3. incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului

 

Informatii utile:

 • In situatia in care persoana indreptatita nu anunta, concediul si indemnizatia sau, dupa caz, acordarea stimulentului de insertie se reduc, din oficiu, cu o luna (art. 4^1 din Normele de aplicare a OUG 111/2010 apribate prin HG 52/2011).
 • Conform art. 12 alin. (7) in situatia prevazuta la alin. (1) indiferent daca celalalt parinte alege sau nu sa beneficieze de concediul de cel putin o luna potrivit prevederilor art.11 alin. (2) din ordonanta de urgenta, pe aceasta perioada stimulentul de insertie nu se acorda.
 • Este important de mentionat si faptul ca si PFA-urile sunt indreptatite, la fel ca si salariatii, sa intre in CCC, dar si sa primeasca stimulentul de insertie.

 

 

Baza legala:

 • HG nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
 • OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.