Legitimarea in cadrul inspectiilor fiscale – procedura speciala

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 756 din data de 21 august 2023 s-a publicat Ordinul ANAF nr. 1229 pentru aprobarea Procedurii de prezentare a legitimatiei de inspectie fiscala si a ordinului de serviciu in cadrul actiunilor de inspectie fiscala.

Astfel, ca urmare a modificarilor procedural-fiscale de la finalul anului 2022, s-a stabilit ca trebuie emisa o procedura speciala pentru legitimarea in cadrul inspectiilor fiscale derulate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Reamintim faptul ca una dintre modificarile aduse prin OUG 188/2022 este introducerea formala a posibilitatii ca personalul de control sa se legitimeze, de la distanta, la inceperea inspectiei fiscale, prin apel video. Totodata, pentru a asigura o aplicare unitara a legitimarii inspectorilor, s-a prevazut ca ANAF trebuie sa dea un ordin special care sa acopere toate situatiile ce se pot intalni in practica.

Potrivit documentului amintit, la inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala. Legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu pot fi prezentate si prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta.

In cazul organului fiscal central, prezentarea legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu se realizeaza conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui ANAF.

Mentionam ca ordinul cu procedura ar fi trebuit emis pana la data de 27 februarie 2023. Insa, procedura speciala de legitimare a inspectorilor fiscali, care este inclusa in Ordinul ANAF 1.229/2023, a fost publicata in Monitorul Oficial si este in vigoare abia din 21 august 2023.

 

Procedura de prezentare a legitimatiei de inspectie fiscala si a ordinului de serviciu in cadrul actiunilor de inspectie fiscala:

 

Conform art. 118, alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu pot fi prezentate contribuabilului/platitorului la inceperea inspectiei fiscale si prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta.

Referitor la locul de desfasurare a inspectiei fiscale, Codul de procedura fiscala reglementeaza la art. 125 faptul ca inspectia fiscala se desfasoara, de regula, la sediul organului de inspectie fiscala, dar, din initiativa organului de inspectie fiscala sau la solicitarea motivata a contribuabilului/platitorului, inspectia fiscala se poate desfasura in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului.

 

In situatia in care inspectia fiscala incepe la sediul organului fiscal, prezentarea legitimatiei si a ordinului de serviciu se poate realiza in urmatoarele modalitati:

 1. In masura in care contribuabilul/platitorul se deplaseaza la sediul organului de inspectie fiscala, prezentarea legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu se va realiza direct, iar faptul ca acestea au fost prezentate va fi consemnat intr-o „minuta” ce va cuprinde in mod explicit urmatoarele elemente:

– partile semnatare (contribuabilul/platitorul, echipa de inspectie fiscala desemnata, prin detalierea fiecarui membru al echipei de inspectie fiscala care se va legitima);

– data, ora si locatia intocmirii minutei;

– faptul ca membrii echipei de inspectie fiscala au prezentat legitimatiile si ordinul de serviciu cu ocazia intalnirii si, respectiv, a inceperii inspectiei fiscale;

– consemnarea faptului ca data inceperii inspectiei fiscale este data din avizul de inspectie fiscala ori noua data de incepere a inspectiei fiscale comunicata contribuabilului/platitorului in scris, in situatia in care inspectia fiscala nu poate incepe la data prevazuta in aviz (in ambele situatii, data inceperii inspectiei fiscale trebuie sa fie aceeasi cu data la care sunt prezentate legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu);

– semnaturile partilor;

– numarul de inregistrare de la organul de inspectie fiscala.

 

 1. In situatia in care prezentarea legitimatiei si a ordinului de serviciu se realizeaza prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta pot interveni urmatoarele situatii:

 

 • La momentul stabilirii conexiunii prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) la care contribuabilul are acces (Spatiul Privat Virtual) si pentru care organele de inspectie fiscala au transmis data si ora conexiunii prin intermediul unei notificari comunicate contribuabilului/platitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru inceperea inspectiei fiscale, utilizand acelasi canal de comunicare (Spatiul Privat Virtual), acesta confirmand participarea la data si ora stabilita, echipa de inspectie fiscala va solicita acordul contribuabilului/platitorului pentru inregistrarea intalnirii.

Daca contribuabilul/platitorul isi exprima acordul pentru inregistrarea intalnirii se va proceda la prezentarea in fata camerei video, pe rand, a legitimatiilor de inspectie ale membrilor echipei, precum si a ordinului de serviciu, prezentare care va dura cel putin 10 (zece) secunde pentru fiecare document.

Inregistrarea intalnirii va fi salvata de echipa de inspectie fiscala si stocata de catre structura din care face parte echipa de inspectie fiscala, astfel incat sa poata fi accesata si/sau pusa la dispozitie oricarei persoane interesate si indreptatite conform legii pentru a vizualiza informatiile in cauza.

Totodata, in cuprinsul raportului de inspectie fiscala ce va fi intocmit se va mentiona faptul ca prezentarea legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu a avut loc in data de …………, prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta ale ANAF la care contribuabilul are acces (Spatiul Privat Virtual).

 • Situatia in care contribuabilul/platitorul nu isi exprima acordul pentru inregistrarea audio-video.

In aceasta situatie se va intocmi o „minuta” ce va cuprinde in mod explicit urmatoarele elemente:

 • partile semnatare (contribuabilul/platitorul, echipa de inspectie fiscala desemnata, prin detalierea fiecarui membru al echipei de inspectie fiscala care se va legitima);
 • data, ora si faptul ca intalnirea a avut loc prin mijloace audio-video de comunicare la distanta;
 • modalitatea de stabilire a conexiunii audio-video (mijloacele video de comunicare la distanta ale ANAF la care contribuabilul are acces – Spatiul Privat Virtual, pentru care, anterior inceperii inspectiei fiscale, organele de inspectie fiscala au transmis data si ora conexiunii prin intermediul unei notificari comunicate contribuabilului/platitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru inceperea inspectiei fiscale, acesta confirmand participarea la data si ora stabilita);
 • faptul ca organele de inspectie fiscala au prezentat in fata camerei video, pe rand, legitimatiile si ordinul de serviciu cu ocazia intalnirii si, respectiv, a inceperii inspectiei fiscale;
 • consemnarea faptului ca data inceperii inspectiei fiscale este data din avizul de inspectie fiscala ori noua data de incepere a inspectiei fiscale comunicata contribuabilului in scris, in situatia in care inspectia fiscala nu poate incepe la data prevazuta in aviz (in ambele situatii, data inceperii inspectiei fiscale trebuie sa fie aceeasi cu data la care sunt prezentate legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu);
 • faptul ca minuta va fi semnata electronic (se va transmite documentul in format „PDF” semnat electronic de catre echipa de inspectie fiscala catre contribuabil/platitor, iar contribuabilul/platitorul il va transmite semnat electronic catre echipa de inspectie fiscala), prin utilizarea metodelor legale privind semnatura electronica;
 • numarul de inregistrare de la organul de inspectie fiscala.

 

In conditiile in care inspectia fiscala incepe la sediul contribuabilului/platitorului (sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/platitorul), organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala.

In toate situatiile se va face referire in raportul de inspectie fiscala cu privire la modalitatile de prezentare a legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu.

In situatia in care contribuabilul/platitorul nu are acces la mijloacele de comunicare la distanta ale ANAF (Spatiul Privat Virtual) sau modulul de comunicare video al Spatiului Privat Virtual nu este functional, anterior emiterii avizului de inspectie fiscala, organul de inspectie fiscala va proceda la stabilirea locului initial de desfasurare a inspectiei fiscale in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului, potrivit prevederilor art. 125, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform art. 125, alin. (2) din Codul de procedura fiscala, din initiativa organului de inspectie fiscala sau la solicitarea motivata a contribuabilului/platitorului, inspectia fiscala se poate desfasura in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului. Cererea contribuabilului/platitorului se solutioneaza in termen de maximum 3 zile de la inregistrare. In cazul in care cererea nu este solutionata in termenul de 3 zile, aceasta se considera acceptata tacit. Schimbarea locului de desfasurare a inspectiei fiscale se poate realiza si pe parcursul inspectiei fiscale. Contribuabilul/Platitorul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale. Daca nu exista sau nu poate fi pus la dispozitie un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se desfasoara la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/platitorul.

 

 

Baza legala:

 • anaf.ro
 • Ordinul ANAF nr. 1229/2023 pentru aprobarea Procedurii de prezentare a legitimatiei de inspectie fiscala si a ordinului de serviciu in cadrul actiunilor de inspectie fiscala;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr. 207/2015, publicata in MO nr. 547 din 23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.