Schema de ajutor pentru turismul de incoming

Ordinul Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) nr.1759/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind sustinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activitatii de incoming a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1080 din data de 9 noiembrie 2022.

Actul normativ instituie o schema de ajutor de minimis denumita „Sustinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea turismului de incoming in Romania” (schema).

Este important de precizat faptul ca schema de ajutor de minimis mentionata, care se aplica pe intreg teritoriul Romaniei,  nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013.

Prezenta schema de minimis se aplica de la data intrarii in vigoare pana la 31 decembrie 2023, in conformitate cu durata de valabilitate a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, cu posibilitatea efectuarii platilor pana la data de 30 iunie 2024.

Valabilitatea schemei de minimis se va putea prelungi si dupa 31 decembrie 2023, cu conditia prelungirii Regulamentului (UE) nr.1407/2013 si cu punerea in concordanta a prevederilor schemei. Prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de minimis se va realiza cu avizul Consiliului Concurentei.

Valoarea totala estimata ce poate fi acordata in cadrul schemei de ajutor de minimis, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de maximum 9.000.000 lei, din bugetul alocat PPE, in limita creditelor bugetare si de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Obiectivul è promovarea Romaniei ca destinatie turistica internationala si de a ajuta intreprinderile aflate in dificultate prin cresterea numarului de turisti straini ce viziteaza tara.

Scopul è sustinerea intreprinderilor din turism, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea partiala a cheltuielilor efectuate cu organizarea de pachete de servicii turistice pentru turistii straini.

Potrivit Ordinului 1759/2022, turismul de incoming reprezinta ramura a turismului national care se ocupa de aducerea turistilor straini in tara prin organizarea si vanzarea de pachete turistice in Romania pentru turistii straini;

Schema de ajutor se aplica ajutoarelor acordate intreprinderilor organizatoare de activitati de incoming, licentiate conform Hotararii Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Beneficiare ale ajutorului de minimis sunt intreprinderile care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii de eligibilitate:

 1. sunt inregistrate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. sunt licentiate ca agentie de turism organizatoare;
 3. au capital social integral privat;
 4. persoanele care au calitatea de asociati/actionari sau administratori in mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentei scheme decat cu o singura societate (declaratie pe propria raspundere);
 5. sunt inregistrate la oficiul registrului comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 6. nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social, nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; solicitantii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru a accesa schema (declaratie pe propria raspundere);
 7. nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii (declaratie pe propria raspundere);
 8. nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana, alt furnizor de ajutor de stat, Consiliul Concurentei sau instanta, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente (declaratie pe propria raspundere);
 9. au avut activitate de incoming in anul calendaristic anterior mai mare de 200 de turisti straini.

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis:

Ajutoarele acordate in cadrul prezentei scheme de minimis constau in sprijin financiar de la bugetul de stat, astfel:

 1. 40 euro pentru fiecare turist strain care a achizitionat si platit, anterior depunerii, printr-o agentie organizatoare de turism de incoming in Romania, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel putin 4 nopti de cazare in Romania;
 2. suplimentar, 2 euro pentru fiecare noapte petrecuta in plus, peste cele 4 nopti prevazute la lit. a), in cadrul aceluiasi sejur sau circuit turistic.

 

Intreprinderile beneficiare vor depune documentele necesare dupa cum urmeaza:

 1. pentru cei cu activitate in anul 2022, trimestrial dupa cum urmeaza: pentru trimestrul III, pana la data de 1 noiembrie 2022, iar pentru trimestrul IV, pana la data de 1 februarie 2023, dupa ce se va verifica activitatea de incoming prevazuta la art. 9 lit. i) pe care intreprinderea demonstreaza ca a avut-o in anul 2021;
 2. pentru cei cu activitate in anul 2023, trimestrial dupa cum urmeaza: pentru trimestrul I, pana la data de 1 mai 2023, iar pentru trimestrul II, pana la data de 1 august 2023, pentru trimestrul III, pana la data de 1 noiembrie 2023, pentru trimestrul IV, pana la data de 1 februarie 2024, dupa ce se va verifica activitatea de incoming prevazuta la art. 9 lit. i) pe care intreprinderea demonstreaza ca a avut-o in anul 2022.

In situatiile prevazute anterior se vor lua in considerare doar turistii ale caror sejururi sau circuite sunt finalizate in cursul fiecarui trimestru.

 

Documentele necesare inscrierii in Programul de accesare a schemei, denumit in continuare Program, sunt:

 1. cerere de inscriere;
 2. declaratie pe propria raspundere;
 3. decont privind acordarea ajutorului de minimis;
 4. contractul cu partenerul extern din care sa reiasa numarul de turisti straini (inclusiv traducerea lui asumata prin semnatura, nume si prenume in clar);
 5. contractele cu turistii straini, daca sunt contractati in mod direct (inclusiv traducerea lor asumata prin semnatura, nume si prenume in clar);
 6. voucherul eliberat de catre agentie, semnat si stampilat de catre unitatea de cazare;
 7. dovada prestarii serviciilor de cazare de catre cel care le-a prestat efectiv (structura de cazare) si numarul exact de turisti (rooming list semnat si stampilat de prestator).

Astfel, cheltuielile se vor deconta intreprinderilor beneficiare, pe baza documentelor justificative prevazute anterior, in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea lor.

Inscrierea in Program, crearea profilului, userului, parolei si completarea electronica a documentelor se vor face prin intermediul unei aplicatii informatice.

Mentionam ca aplicantii au obligatia de a urmari permanent contul creat la inscriere in aplicatia informatica, adresa de e-mail folosita la inscriere, precum si informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, depunere documente decont, incarcare documente cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare).

Toata corespondenta si transmiterea de anunturi/clarificari/notificari oficiale ce tin de implementarea schemei vor avea loc electronic prin intermediul aplicatiei informatice de inscriere si gestiune a schemei de ajutor, drept care aplicantii au obligatia de a verifica permanent contul din aplicatia informatica pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de raspuns.

Verificarea dosarului de decont se va face in ordinea numarului RUE (Registrul Unic Electronic), pe criteriul primul venit, primul servit, in baza documentatiei de decont si in limita bugetului aprobat.

In cazul admiterii solicitarii aferente dosarului de decont se va emite decizia privind acceptarea la decontare, care se transmite automat de catre aplicatie in contul aplicantului. Aplicantii au obligatia de a urmari permanent contul din aplicatie si informatiile referitoare la schema postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale.

In cazul in care in urma analizei dosarului de decont se constata neconcordante cu prevederile procedurale sau legale sau faptul ca informatiile declarate de solicitant in formularul online nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi o decizie privind respingerea la decontare .

In situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, acesta poate transmite prin intermediul aplicatiei o contestatie, in termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in formularul de inscriere online cu documentele justificative depuse.

Contestatia va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul contestatiei;
 • motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
 • dovezile pe care se intemeiaza;
 • semnatura reprezentantului legal.

Contestatia se poate formula in orice etapa de implementare (verificare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plati).

 

Precizari utile:

Intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis in cadrul prezentei scheme au obligatia pastrarii unei evidente a informatiilor despre ajutoarele primite pentru o perioada de minimum 10 ani de la data la care a fost acordata ultima alocare specifica.

Intreprinderile care beneficiaza de ajutoare de minimis in cadrul prezentei scheme au obligatia de a raspunde, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, la orice solicitare de informatii privind ajutoarele de minimis primite.

Baza legala:

 • Ordinul MAT 1759/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind sustinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activitatii de incoming;
 • Regulamentul C.E. 1407/18-dec-2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.