Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.1094 din 14 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul MMSS nr.1905/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.2034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare si utilizare a Registrului unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

Astfel, potrivit documentului au aparut noi modificari ce tin de Procedura de organizare, actualizare si utilizare a Registrului unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

Mentionam ca prezenta procedura reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art.27 si 28 din Legea nr.219/2015 privind economia sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale, infiintat in vederea asigurarii informatiilor necesare cu privire la situatia si evolutia domeniului economiei sociale la nivel national, denumit in continuare Registru, se administreaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin Compartimentul economie sociala.

Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale este organizat in format tabelar de tip excel, urmand sa se dezvolte o aplicatie informatica corespunzatoare.

Acest Registru este organizat conform modelului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura si cuprinde urmatoarele sectiuni:

  1. Sectiunea 0. Judet sau Structura teritoriala;
  2. Sectiunea A. Date de identificare persoana juridica de drept privat;
  3. Sectiunea B. Atestat de intreprindere sociala;
  4. Sectiunea C. Marca sociala;
  5. Sectiunea D. Date tehnice si financiare;
  6. Sectiunea E. Abateri/Sanctiuni.

   Intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de insertie au obligatia de a transmite la agentia de Ocupare a Fortei de Munca si o copie dupa registrul de evidenta a voluntarilor odata cu depunerea raportului de activitate anual prevazut de prezenta lege.

Este important de mentionat faptul ca intreprinderile sociale se evidentiaza in registru dupa eliberarea atestatului de intreprindere sociala, denumit in continuare atestat, prin completarea informatiilor prevazute la sectiunile A „Date de identificare persoana juridica de drept privat“ si B „Atestat de intreprindere sociala“.

Prin persoana juridica de drept privat se intelege intreprinderea sociala atestata sau/si certificata, dupa caz, care face obiectul inscrierii in Registru.

Actualizarea Registrului unic de evidenta a intreprinderilor sociale se face ori de cate ori intervine o modificare in situatia intreprinderii sociale/intreprinderii sociale de insertie in sectiunile A „Date de identificare persoana juridica de drept privat“, B „Atestat de intreprindere sociala“ si, dupa caz, sectiunea C „Marca sociala“.

In situatia in care intreprinderea sociala solicita acordarea marcii sociale, denumita in continuare marca, si i se elibereaza certificatul de intreprindere sociala de insertie, se actualizeaza Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale cu informatiile prevazute la sectiunea C „Marca sociala“ si sectiunea D „Date tehnice si financiare“ la rubricile privind: nr. total de angajati/membri, nr. total de angajati/membri din grupul vulnerabil, procent timp de lucru angajati/membri din grupul vulnerabil din total timp de lucru angajati/membri, nr. total de voluntari, formele de sprijin de care beneficiaza intreprinderea sociala/intreprinderea sociala de insertie.

Potrivit procedurii, datele privind numarul total de angajati/membri, numarul total de angajati/membri din grupul vulnerabil, procent timp de lucru angajati/membri din grupul vulnerabil din total timp de lucru angajati/membri, formele de sprijin de care beneficiaza intreprinderea sociala/intreprinderea sociala de insertie se actualizeaza odata cu depunerea raportului anual in termenul prevazut de lege si norme sau ori de cate ori intervine vreo modificare, conform documentelor prezentate de intreprinderea sociala/intreprinderea sociala de insertie.

Informatiile privind numarul total de angajati/membri din sectiunea D „Date tehnice si financiare“ se vor obtine prin insumarea tuturor persoanelor mentionate in anexa nr. 7 la norme, care se depune odata cu cererea pentru obtinerea marcii sociale si se completeaza in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale odata cu eliberarea certificatului de intreprindere sociala de insertie.

Informatiile privind numarul total de angajati din grupurile vulnerabile din sectiunea D se vor obtine prin insumarea persoanelor din grupurile vulnerabile completate in anexa nr. 7 la norme, care se depune odata cu cererea pentru obtinerea marcii sociale si corelarea cu datele din contractele si documentele prin care se atesta apartenenta la grupul vulnerabil.

Procentul reprezentand timp de lucru angajati vulnerabili din total timp de lucru angajati din sectiunea D se completeaza o singura data, cu prilejul verificarii indeplinirii criteriilor de acordare a certificatului de intreprindere sociala de insertie, prin raportarea numarului total de ore lucrate aferent persoanelor apartinand grupului vulnerabil si numarul total de ore lucrate aferent tuturor angajatilor, inmultit cu 100. Calculul se va realiza pe baza datelor prezentate in anexa nr. 7 la norme de catre persoana juridica de drept privat corelat cu informatiile din contractele de munca prezentate.

Potrivit Ordinului MMSS 1905/2022, raportul dintre nivelurile de salarizare din sectiunea D „Date tehnice si financiare“ se completeaza dupa eliberarea certificatului, prin identificarea celui mai mic si a celui mai mare salariu din anexa nr. 7 la norme, depusa de persoana juridica de drept privat/intreprinderea sociala, si raportarea celor doua niveluri de salarizare.

Inregistrarea formelor de sprijin prevazute de cadrul legal se inscrie doar in baza dovezilor acordarii formelor de sprijin care se prezinta la agentiile de ocupare odata cu depunerea raportului anual de activitate sau la anuntul voluntar de catre intreprinderile sociale/intreprinderile sociale de insertie.

Precizam ca informatiile referitoare la abateri si sanctiuni prevazute in sectiunea E se completeaza pe baza datelor din procesele-verbale intocmite de catre organele de control prevazute la art. 22 din norme si transmise compartimentelor pentru economie sociala din cadrul agentiilor judetene si agentiei municipiului Bucuresti.

In vederea inscrierii in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale, documentele prevazute in prezenta procedura vor fi scanate si stocate intr-o baza de date electronica gestionata de compartimentul pentru economie sociala din cadrul agentiei de ocupare.

Registrul se va utiliza pentru a intocmi rapoarte privind situatia si evolutia domeniului de economie sociala de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca la nivel national si de catre agentiile judetene, respectiv agentia municipiului Bucuresti, la nivel teritorial.

Registrul se va publica, in extras, lunar, pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pana la data de 15 a fiecarei luni.

 

Baza legala:

  • Ordinul MMSS 1905/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.2034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare si utilizare a Registrului unic de evidenta a intreprinderilor sociale;
  • Legea 219/2015 privind economia sociala.