Concediul de ingrijitor – un nou tip de concediu

Reamintim faptul ca in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1013 din data de 19 octombrie 2022 a fost publicata Legea 283 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Actul normativ, care a intrat in vigoare din 22 octombrie, introduce in continutul Codului muncii noi tipuri de concedii pentru salariati.

Acestea reprezinta o noutate si au fost introduse ca urmare a unor directive europene, care au ca scop concilierea vietii profesionale cu cea de familie.

Concediul de ingrijitor este concediul acordat salariatilor in vederea oferirii de ingrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Precizam ca ingrijitor reprezinta salariatul care ofera ingrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Subliniem faptul ca prin ruda se intelege fiul, fiica, mama, tatal sau sotul/sotia unui salariat.

Potrivit Legii 283/2022, angajatorul are obligatia acordarii concediului de ingrijitor salariatului in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului.

Conform dispozitiilor legale, pentru concediul de îngrijitor, se poate stabili o durată mai mare decât cea prevăzută anterior, prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Este foarte important de precizat faptul ca acest tip de concediu, concediul de ingrijitor, nu se include in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate.

Astfel, la stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de concediu de ingrijitor se considera perioade de activitate prestata.

Salariatii care beneficiaza de concediul de ingrijitor sunt asigurati pe aceasta perioada, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei. In plus, perioada concediului de ingrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Angajatorul poate sa stabileasca programe individualizate de munca pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei care beneficiaza de concediul de ingrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durata limitata in timp.

Important!

Problemele medicale grave si conditiile pentru acordarea concediului de ingrijitor se stabilesc prin Ordin comun al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministrului Sanatatii. Ordinul trebuie emis in termen de 30 de zile de la data de 19 octombrie 2022, data publicarii Legii nr. 283/2022 in Monitorul Oficial.

 

Potrivit art.60 din Codul Muncii, actualizat cu Legea nr.283/2022, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata efectuarii concediului de ingrijitor.

Neacordarea concediului de ingrijitor salariatilor care indeplinesc conditiile, se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Baza legala:

Legea nr.283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, precum și a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial nr.1013/19 octombrie 2022.