Acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile – retehnologizarei IMM-uri

In Monitorul Oficial cu numarul 720 din data de 18 iulie 2022 s-a publicat Ordonanta de urgenta (OUG) nr.113 din 15 iulie 2022 privind unele masuri necesare in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiatilor din Ucraina, precum si acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investitii destinate retehnologizarii IMM-urilor.

Capitolul I al prezentei ordonante de urgenta stabileste unele masuri necesare in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama-nou-nascut cele mai defavorizate care beneficiaza de sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti acordate din fonduri externe nerambursabile, unele masuri de distribuire a acestora, precum si cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul urmatoarelor operatiuni:

 • acordarea de sprijin pentru nou-nascuti pe baza de tichete sociale pe suport electronic;
 • asistenta tehnica.

In intelesul capitolului I din cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. POAD – Programul operational „Ajutorarea persoanelor defavorizate”, finantat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane in Romania CCI 2014RO05FMOP001, aprobat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei C (2015) 7.016 final din 16 octombrie 2015, modificat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei C (2017) 1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere in aplicare a C (2014) 9.102;
 2. precaritate materiala de baza, P2.2 – precaritate materiala de baza, respectiv lipsa trusourilor pentru nou-nascuti – asistenta constand in acordarea produselor pentru ingrijirea nou-nascutului, pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti, distribuite gratuit destinatarilor finali prevazuti la art. 3;
 3. destinatar final – cea mai defavorizata sau cele mai defavorizate persoane care primesc asistenta si sprijin in cadrul POAD, in sensul categoriilor enumerate la art. 3;
 4. beneficiar – Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin structura de specialitate – responsabil de initierea si implementarea operatiunilor prevazute la art. 1 referitor la masura de acordare a produselor de ingrijire a nou-nascutului, pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti si asistenta tehnica, precum si autoritatile cu responsabilitati in gestionarea, controlul si implementarea programului operational in ceea ce priveste implementarea operatiunilor de asistenta tehnica, prevazute in anexa nr. 1;
 5. organizatie partenera – Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia generala pentru relatiile cu institutiile prefectului, institutia prefectului si autoritatile administratiei publice locale;
 6. tichet social pe suport electronic pentru nou-nascuti – bilet de valoare pe suport electronic, care se acorda destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precaritatii materiale de baza – lipsa produselor de ingrijire a nou-nascutului;
 7. unitati afiliate – unitati care comercializeaza produse pentru ingrijirea nou-nascutului, respectiv unitatile afiliate care incheie cu unitatea emitenta selectata de catre beneficiar contracte de prestari servicii/protocoale/conventii/acorduri sau orice alt document care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor, in sensul prevazut la lit. h), si care accepta, drept mijloc de plata, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti;
 8. produse pentru ingrijirea nou-nascutului – produse specifice trusoului pentru nou-nascut, necesare ingrijirii nou-nascutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-nascutului, articole de vestimentatie pentru nou-nascut, articole sanitare si medicale pentru mama si pentru nou-nascut;
 9. masuri auxiliare – activitatile prevazute in plus fata de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti, cu scopul de a atenua excluziunea sociala, respectiv indicatii de ingrijire a nou-nascutului: consiliere in alaptare, educatie sanitara, educatie de prim ajutor pentru nou-nascuti, educatie cu privire la asigurarea igienei corporale si a locuintei, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea catre servicii sociale, recomandari nutritionale pentru bebelusi;
 10. mamele cele mai dezavantajate, care au nascut incepand cu anul 2022 – mamele cu drept la un venit minim garantat sau care fac parte din familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, inclusiv mamele singure, care se afla temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, victime ale agresiunilor militare, ale violentei domestice, persoane dependente si/sau care se afla in situatii deosebite de vulnerabilitate, mame care nu detin acte de identitate si care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile, mamele minore;
 11. mamele cu dizabilitati – mamele care detin certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie de incadrare in grad de handicap eliberata de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate la data elaborarii listei destinatarilor finali;
 12. nou-nascut – copilul pana la varsta de 3 luni. Termenul de trei luni curge de la nasterea copilului conform identificarii acesteia de catre autoritatile administratiei publice locale si includerii nou-nascutului in listele actualizate lunar.