Practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar

Legea nr.81 privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.363 din data de 12 aprilie 2022, cu aplicabilitate din data de 15 aprilie 2022.

Prin intermediul documentului, initiatorii au intentionat sa elimine si sa amendeze o serie de practici de concurenta neloiala in relatia furnizorilor de produse alimentare si/sau agricole si cumparatori, facandu-se referire la lanturile mari de vanzare, precum super/hypermarket-urile.

Precizam ca Legea nr.81/2022 are la baza o directiva europeana prin care se urmareste interzicerea abuzurilor in relatia producator-distribuitor, cum ar fi impunerea unor taxe de expunere la raft, a returnarii produselor nevandute sau suportarii de catre furnizori a costurilor privind reducerile aplicate de cumparatori pentru produsele vandute cu titlu promotional.

Astfel, documentul contine reguli care abordeaza problemele care apar in relatiile dintre furnizorii de produse agricole si/sau alimentare si cumparatori.

 

Actul normativ cuprinde mai multe definitii relevante si anume:

 • consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care cumpara sau dobandesc produse agricole si/sau alimentare pentru consum propriu;
 • contract comercial – cuprinde conditiile comerciale efective definite ca insumarea tuturor conditiilor comerciale, exprimate in procente din valoarea estimata a vanzarilor, insumand toate costurile comerciale percepute in legatura cu vanzarea produselor, valoarea absoluta sau procentuala din cifra de afaceri;
 • cumparator – orice persoana fizica, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau persoana juridica, indiferent de locul de stabilire al persoanei respective, care cumpara produse agricole si/sau alimentare; termenul „cumparator” poate include un grup de astfel de persoane fizice si juridice;
 • furnizor – orice producator agricol sau orice persoana fizica, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau persoana juridica ce vinde produse agricole si/sau alimentare; termenul „furnizor” poate include un grup de astfel de producatori agricoli sau un grup de astfel de persoane fizice si juridice, precum organizatiile de producatori, organizatiile de furnizori si asociatiile unor astfel de organizatii;
 • practicile comerciale neloiale – sunt considerate practicile care contravin bunei conduite comerciale, bunei-credinte si corectitudinii, care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia, chiar si atunci cand acestea rezulta in urma intelegerii intre parti;
 • produse agricole si alimentare – produsele enumerate in anexa nr. I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si produsele care nu sunt enumerate in anexa nr. I, dar care sunt procesate in scopul utilizarii ca alimente prin folosirea produselor enumerate in aceasta anexa;
 • produse agricole si alimentare perisabile – produse agricole si alimentare care, prin natura lor sau la stadiul lor de procesare, sunt susceptibile sa devina improprii pentru vanzare in termen de 30 de zile dupa recoltare, producere sau procesare.

Potrivit legii, se instituie reguli specifice cu privire la felul cum se va face plata furnizorului, in functie de anumite tipuri de produse.

Prin urmare, cumparatorului ii este interzis:

 • sa depaseasca termenul de plata a furnizorului cu mai mult de 14 zile calendaristice de la receptia produselor agricole si alimentare perisabile, precum: carne, peste, produse de brutarie si patiserie, oua de pasare, lapte, dar si legume si fructe proaspete, cu exceptia celor congelate; dar si
 • sa depaseasca termenul de plata cu mai mult de 30 de zile de la receptia altor produse, greu perisabile.

O alta interdictie vizeaza anularea comenzilor si in cat timp poate fi facuta aceasta. Cumparatorul nu poate sa stabileasca un termen de preaviz mai mic de 30 de zile pentru anularea comenzilor aferente anumitor tipuri de produse sau mai mic de 60 de zile pentru delistarea unui produs marca privata a unui producator pentru categoriile de produse care includ comercializarea unei marci proprii a magazinului.

 

De asemenea cumparatorului ii este interzis:

 • sa modifice in mod unilateral clauzele unui contract comercial pentru produse agricole si/sau alimentare care se refera la frecventa, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizarii sau livrarii produselor agricole si alimentare, standardele de calitate, conditiile de plata, preturile sau in ceea ce priveste furnizarea de servicii;
 • sa solicite facturarea si/sau refacturarea si sa incaseze de la furnizor orice alte costuri decat cele convenite in contractul comercial; costurile aferente extinderii retelei de distributie a cumparatorului, amenajarii spatiilor de vanzare ale comerciantului si evenimentelor de promovare a activitatii si imaginii cumparatorului nu pot fi puse in sarcina furnizorului;
 • sa utilizeze autofacturarea pentru produsele agricole si/sau alimentare, cu exceptia cazurilor prevazute la art.320 in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa aplice reduceri financiare si comerciale sub forma de rabaturi, cu exceptia remizelor si risturnelor, ale caror reduceri cumulate sa nu fie mai mari de 20%, aplicate in functie de valoarea facturata intre cumparator si furnizor, pentru produse agricole si/sau alimentare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa solicite furnizorului plati pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole si/sau alimentare, survenite in spatiile cumparatorului dupa receptie, atunci cand o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijenta sau culpa furnizorului; fac exceptie viciile ascunse pentru produsele agricole si alimentare pentru care furnizorul va trebui sa suporte contravaloarea sau inlocuirea acestora;
 • sa refuze sa confirme in scris clauzele unui contract intre cumparator si furnizor in legatura cu care furnizorul a solicitat o confirmare scrisa; nu este inclusa situatia in care contractul se refera la produse care urmeaza sa fie livrate de un membru al unei organizatii de producatori, inclusiv o cooperativa, organizatiei de producatori al carei membru este furnizorul, daca statutul respectivei organizatii de producatori sau daca normele si deciziile prevazute in respectivul statut ori derivate din acesta contin dispozitii cu efecte similare clauzelor contractului;
 • sa dobandeasca, sa utilizeze sau sa divulge in mod ilegal secrete comerciale ale furnizorului, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • sa divulge termenii si conditiile contractului comercial pentru achizitia de produse agricole si/sau alimentare, cu exceptia cazului in care aceasta este necesara pentru indeplinirea obligatiilor asumate fata de respectivul furnizor sau respectarea unor prevederi legale; prezenta prevedere se aplica si furnizorului;
 • sa ameninte cu efectuarea sau sa efectueze represalii comerciale impotriva furnizorului, in cazul in care furnizorul isi exercita drepturile legale sau contractuale, inclusiv prin depunerea unei sesizari la autoritatile de implementare a legii sau prin cooperarea cu autoritatile de aplicare a legii in timpul unei cercetari aprofundate;
 • sa solicite furnizorului compensarea costurilor aferente examinarii plangerilor clientilor referitoare la vanzarea produselor furnizorului, in absenta unei conduite neglijente sau a unei culpe din partea furnizorului;
 • sa returneze furnizorului produsele agricole si/sau alimentare nevandute;
 • sa intarzie receptionarea si intocmirea documentelor de receptie a produselor agricole si alimentare;
 • sa factureze valoarea serviciilor prestate, prevazute la art. 4 alin. (2) lit. a), b), e) si f), peste cuantumul de maximum 5% din valoarea incasata de furnizor in baza contractului incheiat intre parti;
 • sa achizitioneze si sa comercializeze produse alimentare fara verificarea trasabilitatii acestora in cazul in care pretul de achizitie este mai mic decat costul de productie mediu practicat pe piata relevanta in perioada achizitiei, conform statisticilor oficiale la nivelul Uniunii Europene;
 • sa impuna furnizorului o plata pentru listarea produselor sale agricole si alimentare, precum si pentru expunerea spre vanzare a acestora;
 • sa impuna produse si servicii furnizorului, direct sau indirect, sa cumpere sau sa vanda de la un tert;
 • sa solicite furnizorului taxe, indiferent de forma si denumirea acestora, care il obliga pe furnizor sa mareasca artificial pretul de facturare al produsului;
 • sa delisteze, sa ameninte cu delistarea sau sa retraga de la expunere unul sau mai multe produse agricole si/sau alimentare, in scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale impotriva furnizorului, pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile acestuia;
 • sa listeze si sa afiseze la raft doar marca proprie a cumparatorului, astfel incat oferta sa includa cel putin o marca privata a unui producator concurent pe categoria de produse respectiva;
 • sa aplice conditii comerciale diferite pentru produsele marca privata ale producatorilor fata de produsele marca proprie ale comerciantului, pentru listarea/afisarea la raft;
 • sa refuze listarea unui produs agricol si/sau alimentar inregistrat pe scheme de calitate nationale si/sau europene, ofertat de catre un furnizor, pe motivul lipsei volumelor si a sezonalitatii acestuia;
 • sa ofere sau sa vanda produse agricole si/sau alimentare in pierdere, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare;
 • sa preia conditiile comerciale agreate cu furnizorul pentru achizitia de produse aferente canalului de vanzare cu amanuntul si sa le aplice cu privire la achizitiile de produse de la furnizor aferente canalului de vanzare angro.

Situatii exceptionale stabilite prin clauze contractuale:

Conform Legii 81/2022, se interzice reprezentantului furnizorului sau cumparatorului sa aiba un comportament care se abate de la buna-credinta in procesul de negociere contractuala intre parti.

Pentru evitarea aparitiei unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentul intervenirii acestora in lantul de aprovizionare agricol si alimentar, cu exceptia cazului in care, la solicitarea furnizorului, acestea au fost convenite anterior prin clauze clare si lipsite de ambiguitate in contractul comercial sau printr-un act aditional incheiat ulterior, se interzice cumparatorului:

 1. sa solicite furnizorului plata pentru publicitatea produselor agricole si/sau alimentare facuta de catre cumparator;
 2. sa solicite furnizorului plata pentru serviciile de marketing prestate de catre cumparator privind produsele agricole si/sau alimentare;
 3. sa refuze furnizorului o renegociere de pret intr-un termen mai mare de 10 zile de la data solicitarii; conditiile renegocierii pretului produc efecte in termenul prevazut in contract;
 4. sa solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupa de amenajarea spatiilor de vanzare utilizate pentru vanzarea produselor furnizorului sau sa oblige furnizorul sa puna la dispozitie personal pentru vanzarea produselor sau orice alta activitate legata de procesul de vanzare-promovare;
 5. sa impuna furnizorului o plata pentru plasarea secundara a produselor sale agricole si alimentare spre vanzare;
 6. sa solicite furnizorului suportarea integrala sau partiala a costului oricaror reduceri pentru produsele agricole si/sau alimentare vandute de cumparator cu titlu promotional.

Precizam ca sanctiunile aplicate in cazul acestor tipuri de contracte comerciale sunt semnificative. Potrivit legii, cei care se vor abate de la interdictiile privind concurenta neloiala vor putea fi sanctionati cu amenda intre 250.000 si 600.000 lei, daca fapta a fost savarsita cu vinovatie.

Mai mult decat atat, Consiliul Concurentei, autoritatea care va aplica sanctiunile in cazul acestor practici neloiale, va putea aplica si amenzi complementare, dar si reduceri ale amenzilor, cuprinse intre 1 si 25% din cuantumul total, daca intreprinderea va recunoaste savarsirea acestor practici si va propune masuri care vor duce la inlaturarea cauzelor incalcarii prevederilor acestui proiect de lege.

Mai mult, daca practicile comerciale neloiale vor fi savarsite in mod repetat, respectiv intr-un interval de doi ani de la emiterea unei decizii prin care a fost constatata/sanctionata o astfel de practica pana la savarsirea uneia noi, se va putea aplica si o amenda egala cu 1% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior.

Prevederile legii sunt aplicabile tuturor contractele comerciale care se incheie incepand cu data de 15 aprilie 2022, in timp ce acele contracte semnate inainte de aceasta data vor trebuie modificate pentru a se pune in acord cu noua legislatie pana la finalul acestui an.

Baza legala:

 • Legea 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar